Wat is PAINT?

PAINT (Psychosociale ADHD Interventies) is de overkoepelende naam voor de onderzoeken die worden uitgevoerd binnen het Consortium “ADHD en druk gedrag”. In dit consortium, gesubsidieerd door ZonMw, werkt een groot aantal Nederlandse praktijkinstellingen, onderzoeksinstellingen en kennisnetwerken samen, met als doel de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag te verbeteren. In de verschillende onderzoeksprojecten participeren leerkrachten/docenten en zorgprofessionals in het onderwijs, ouders, behandelaren van GGZ-instellingen, en medewerkers van gemeentes, wijkteams en centra voor Jeugd en Gezin. Veel leden van het consortium zijn eveneens actief in de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, een belangrijk platform voor kennisverspreiding.

Wat onderzoeken we in de PAINT studies?

In verschillende deelprojecten doen we onderzoek naar de volgende thema’s en vragen:

1) De huidige praktijk van zorg en onderwijs voor kinderen met ADHD en druk gedrag: hoe ziet de zorg in Nederland er op dit moment uit? Wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve interventies? Worden richtlijnen gevolgd? En welke factoren beïnvloeden de keuzes die in de zorg gemaakt worden?

2) Elementen van bewezen effectieve interventies: welke onderdelen van effectieve trainingen voor leerkrachten en ouders zijn effectief? En zijn bepaalde onderdelen of werkwijzen misschien effectiever dan andere?

3) Zorg op maat: voor wie werkt welke interventie het best? Zijn er subgroepen van kinderen of ouders bij wie bepaalde interventies beter of juist minder goed werken?

4) Kosteneffectiviteit: hoe is de balans tussen de effectiviteit en de kosten van interventies?

Barbara van den Hoofdakker

Barbara van den Hoofdakker is bijzonder hoogleraar en klinisch psycholoog/gedragstherapeut bij Accare Groningen en bij de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar de effectiviteit van behandelingen voor gedragsproblemen bij kinderen. In haar vrije tijd houdt zij van wandelen in de Griekse bergen.

Saskia van der Oord

Saskia van der Oord is hoogleraar bij de KU Leuven (Klinische Psychologie). Daarnaast werkt zij in de klinische praktijk als gedragstherapeut en is zij academisch verantwoordelijk voor de 4-jarige postmaster opleiding Gedragstherapie kinderen-en jongeren aan de KU Leuven. Haar onderzoek focust zich voornamelijk op de mechanismen van ADHD en interventie effectiviteit bij kinderen en jongeren met ADHD. Haar vrije tijd brengt ze graag door met haar gezin, werkt ze in de tuin of is ze bezig met pottenbakken.

Marjolein Luman

Marjolein Luman is universitair hoofddocent klinische neuropsychologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij focust zich op de etiologie en behandeling van ADHD en gedragsstoornissen. Marjolein is specifiek geïnteresseerd in cognitieve en emotionele functies in relatie tot schoolprestaties en leren. Marjolein brengt graag tijd door met haar gezinnetje, (wind)surfen en koken.

Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij de Rijksuniversiteit Groningen en kinder- en jeugdpsychiater bij Accare Groningen UC. Zijn belangstelling gaat uit naar ADHD, gedragsstoornissen en ticstoornissen. Het gaat hierbij zowel om onderzoek naar nieuwe behandelingen als naar de oorzaak. Naast het onderzoek houdt Pieter van tochten op de racefiets, reizen en films.

Annabeth Groenman

Annabeth Groenman is postdoctoraal onderzoeker bij Accare Groningen UC. Haar specifieke interesse gaat uit naar de lange termijn ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen, en de factoren die dit kunnen beïnvloeden. Op dit moment werkt zij aan een IPD meta-analyse en werkt zij mee aan kosteneffectiviteit studies. In haar vrije tijd houdt zij van klimmen, koken, en naar concerten gaan.

Tycho Dekkers

Tycho Dekkers is onderzoeker bij Accare, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, en GZ-Psycholoog en expertisecoördinator ADHD bij Levvel. Hij is gepromoveerd op risicogedrag bij adolescenten met ADHD, en doet momenteel onderzoek naar de werkzame elementen van psychosociale interventies bij kinderen met ADHD. In zijn vrije tijd is hij op de tennisbaan of achter de pingpongtafel te vinden.

Bianca Boyer

Bianca Boyer is universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam , waar zij onderwijs geeft en onderzoek doet naar behandeling van ADHD en ASS. Daarnaast werkt zij in de praktijk als GZ psycholoog met kinderen en jeugdigen. In haar vrije tijd is zij het liefst bij haar familie en vrienden en gaat ze graag naar de film of lekker uit eten.

Patty Leijten

Patty Leijten is universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam (pedagogische- en onderwijswetenschappen). Ze bestudeert hoe ouders en kinderen elkaars gedrag beïnvloeden en hoe we ouders zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij dwars en opstandig gedrag van kinderen. Vrije tijd brengt ze graag door in de natuur en met lekker eten.

Rianne Hornstra

Rianne Hornstra is promovenda bij Accare Groningen UC en de KU Leuven. Ze heeft psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar de effectiviteit van elementen van oudertraining voor ADHD. In haar vrije tijd is ze het liefst aan het sporten of leest ze een goed boek.

Marijn Nijboer

Marijn Nijboer is gz-psycholoog in opleiding tot specialist (klinisch psycholoog) bij Accare. Ze doet een pilotstudie naar een kortdurende gedragstherapeutische oudertraining voor ouders van kinderen met ADHD kenmerken en gedragsproblemen. Daarnaast is Marijn ook docent gedragstherapeutische oudertraining voor opleidingsinstituut PPO in Groningen en voor het Child Study Center van Accare. In haar vrije tijd is Marijn actief als blokfluitist en blijft ze fit door hard te lopen en yoga te beoefenen. Last but not least brengt ze haar tijd graag door met haar gezin.

Anouck Staff

Anouck Staff is PhD student bij de sectie Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij richt zich op de werkzame elementen in leerkrachttrainingen voor de omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag. Voordat Anouck aan dit onderzoek begon heeft zij als psycholoog gewerkt. In haar vrije tijd houdt Anouck van hockeyen, skiën, uiteten gaan en reizen.

Suzanne  de Jong

Suzanne is Promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar ze onderzoek doet naar het effect van een zelfhulp oudertraining voor kinderen met druk en opstandig gedrag. Daarnaast is zij werkzaam op een project dat tot doel heeft informatie over effectieve interventies voor ADHD gedrag te verspreiden. In haar vrije tijd brengt zij graag tijd door met familie en vrienden en sport, danst en fotografeert ze graag.

Dominique Doffer

Dominique Doffer is promovenda en GZ-psycholoog in opleiding bij Accare UMCG. Ze doet onderzoek naar de effectiviteit van een kortdurende oudertraining voor kinderen met ADHD kenmerken, wanneer deze wordt aangeboden door de praktijkondersteuner van de huisarts. In haar vrije tijd houdt ze van hockeyen, lekker eten en tijd spenderen met vrienden en familie.

Kim Wolters

Kim Wolters is promovenda bij Accare. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en het onderzoeken van het Plannen Op school (PLOS) programma: een programma om leerlingen met planningsproblemen binnen het Voortgezet Onderwijs te ondersteunen. In haar vrije tijd houdt ze van wandelen met haar hond Charlie, koken en spelletjes spelen.

Elisa Steenweg

Elisa Steenweg is promovenda en GZ psycholoog in opleiding bij Accare UMCG. Ze heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar de effectiviteit van een kortdurende gedragstherapeutisch training voor leerkrachten van kinderen met gedragsproblemen. In haar vrije tijd houdt Elisa van tekenen, lekker uit eten gaan, reizen en tijd doorbrengen met vrienden en familie.

Constantina Psyllou

Constantina Psyllou is promovenda bij Accare. Zij onderzoekt de effectiviteit van opvoedingsinterventies voor gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten aan de hand van een IPD meta-analyse. Naast onderzoek geeft Constantina yoga lessen en brengt zij haar vrije tijd graag door met haar vrienden en in de natuur.

Roos van Doornik

Roos van Doornik is promovenda bij Accare Groningen. Ze onderzoekt de effectiviteit van een kortdurende oudertraining voor kinderen met gedragsproblemen. In haar vrije tijd houdt ze van creatief bezig zijn en tijd doorbrengen met haar familie en katten.