‘Betere riemen, vaker roeien. Over de behandeling van gedragsproblemen bij kinderen’

Dit was de titel van de oratie die prof. dr. Barbara van den Hoofdakker op vrijdag 11 maart 2022 uitsprak. Barbara van den Hoofdakker is vanwege Accare benoemd tot hoogleraar in de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, met de leeropdracht Behandeling van gedragsproblemen bij kinderen. Op vrijdag 8 juli vond er aanvullend een symposium plaats, onder het fantastische voorzitterschap van prof. dr. Maaike Nauta, met de titel ‘Ontwikkelingen in de behandeling van gedragsproblemen bij kinderen’. Na een inzichtgevende inleiding van Marco Bottelier over de missie en visie van Accare als organisatie, waarin behandeling en onderzoek hand in hand gaan, hebben de volgende sprekers over hun onderzoek verteld:

Klinisch psycholoog dr. Lianne van der Veen- Mulders. Zij schetste een historische achtergrond van de onderzoekslijn die door Barbara van den Hoofdakker samen met andere onderzoekers werd vormgegeven.

Senior onderzoeker en universitair docent dr. Annabeth Groenman. Zij vertelde over de nieuwste resultaten van een individuele participant data meta-analyse naar oudertraining bij ADHD. Voor meer informatie, zie https://doi.org/10.1016/j.jaac.2021.02.024

Universitair hoofddocent en psycholoog dr. Marjolein Luman. Zij gaf een overzicht over de oorzaken, diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij kinderen op school. Voor meer informatie, zie https://doi.org/10.1080/15374416.2020.1846542

Hoogleraar en klinisch psycholoog prof. dr. Saskia van der Oord. Zij vertelde over experimenteel onderzoek naar operant leren bij kinderen met ADHD en hoe dat mogelijk relevant kan zijn voor het verbeteren van effectiviteit van gedragstherapeutische interventies bij deze doelgroep.