Publicaties en nieuws

2020

Focusgroepen

Binnen het PAINT-T project is er door middel van twee focusgroepen met ouders en leerkrachten van kinderen met ADHD en/of druk gedrag in kaart gebracht wat de huidige stand van zaken en behoeften zijn met betrekking tot de inzet van leerkracht training voor de omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas. In dit rapport worden de belangrijkste bevindingen per focusgroep samengevat en toegelicht, en worden overkoepelende thema’s uitgelicht.

Effectiveness of specific techniques in behavioral teacher training for childhood ADHD: A randomized controlled microtrial (submitted). Anouck I. Staff, MSc, Barbara J. van den Hoofdakker, PhD, Saskia van der Oord PhD, Rianne Hornstra, MSc, Pieter J. Hoekstra, MD PhD, Jos W. R. Twisk, PhD, Jaap Oosterlaan, PhD, & Marjolein Luman, PhD.

Psychometric properties of the Ghent University Classroom Coding Inventory to assess ADHD symptoms in structured classroom observations (submitted). Anouck I. Staff, MSc, Jaap Oosterlaan, PhD, Saskia van der Oord, PhD, Lindita Imeraj, MD PhD, Barbara J. van den Hoofdakker, PhD, & Marjolein Luman, PhD.

Interview met projectleider en hoogleraar Barbara van den Hoofdakker over effectievere psychosociale behandelingen voor kinderen met ADHD: https://publicaties.zonmw.nl/bouwstenen-voor-effectonderzoek/korte-aanpak-adhd-en-druk-gedrag-blijkt-verrassend-effectief/ 

2019

Self-reported attachment styles in children with and without attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).Hornstra, R., Bosmans, G., Van den Hoofdakker, B. J., De Meyer, H., Van der Oord, S. (2019). European Child & Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-019-01288-7