Wessels, L., Groenman, A.P., Serra, M., van den Hoofdakker, B., Hoekstra, P., Jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen. (2019) Kind & Adolescent Praktijk, https://doi.org/10.1007/s12454-019-0029-6