PAINT-IPDMA

Status: inclusie van IPDMA I is afgerond; search van IPDMA II loopt

 

 

 

 

 

Een IPD meta-analyse is een specifiek type van systematische review. In een IPD meta-analyse worden de gegevens van individuele deelnemers op een systematische manier verzameld. IPD zijn de gegevens die voor elke deelnemer in elk onderzoek zijn verzameld. De IPD meta-analyse is ook wel omschreven als de gouden standaard van systematische reviews.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons doel

Het doel van de huidige participant data meta-analyses (IPDMA) is het identificeren van effecten en moderatoren van psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD en gedragsproblemen (<18 jaar oud). Psychosociale interventies zijn gedefinieerd als alle interventies met een psychosociaal (psychologisch of sociaal) doel. In de huidige studie hebben we alleen studies opgenomen die gedragsinterventies onderzochten.

Waarom een IPDMA uitvoeren?

Een IPD-meta-analyse verschilt van een aggregated data-meta-analyse in die zin dat bij een aggregated data-meta-analyse gebruik wordt gemaakt van resultaten die in onderzoeksartikelen zijn beschreven, terwijl bij een IPD-meta-analyse gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke gegevens van de deelnemers. Met deze methode is het mogelijk te kijken of een behandeling effectief is. Er zijn echter verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van IPD-meta-analyse, zoals het gebruik van dezelfde methode in alle studies voor de behandeling van ontbrekende gegevens, en welke deelnemers moeten worden opgenomen. Bovendien kan dezelfde analyse, met dezelfde variabelen en covariaten, in alle studies worden gebruikt, kunnen specifieke subgroepanalyses worden uitgevoerd, en kunnen moderator- en predictoranalyses met grote statistische power worden uitgevoerd. Belangrijk is dat het gebruik van individuele deelnemer data meta-analyse (IPD meta-analyse), een grote vooruitgang kan betekenen in de kwestie van gepersonaliseerde geneeskunde met betrekking tot psychosociale behandelingen voor ADHD.

De onderzoekers:

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Annabeth Groenman
Accare Child Study Center

Dr. Patty leijten
Universiteit van Amsterdam

Dr. Marjolein Luman
Vrije Universiteit van Amsterdam

 

Constantina Psyllou
Accare Child Study Center

Recente publicaties en nieuws

Presentatie op de precon ADHD SIG van ABCT

Annabeth Groenman, Saskia van der Oord en Marjolein Luman geven een presentatie over de paint IPDMA op de preconference van het association for behavioral and cognitive therapies 2020

Andere projecten

Paint-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht