Wat is PAINT-T?

In PAINT- T (PhD student Anouck Staff) wordt de effectiviteit van verschillende componenten van gedragstherapeutische leerkrachttraining voor kinderen met ADHD symptomen onderzocht. Hierbij worden de effecten van stimulus-controle (antecedente) en contingentie management (consequente) technieken onderzocht. De dataverzameling van dit onderzoek is inmiddels afgerond. In totaal hebben leerkrachten van 90 kinderen uit heel Nederland deelgenomen. Op dit moment worden de resultaten opgeschreven in wetenschappelijke artikelen en gepresenteerd op (inter)nationale congressen. Het eerste manuscript met de uitleg van de interventie en de resultaten op de belangrijkste uitkomstmaat, is recentelijk gepubliceerd. Leerkrachten zijn enthousiast over de training en er worden positieve resultaten van beide trainingen (antecedente en consequente interventies) op (dagelijkse metingen van) specifiek probleem gedrag en ADHD zoals gemeten met gestandaardiseerde vragenlijsten, zowel op de nameting als op de follow-up.

Naast onderzoek naar de effectiviteit van verschillende technieken, is er in dit onderzoek ook veel aandacht geweest voor video-analyses om klassenobservaties van kinderen met en zonder ADHD symptomen te analyseren. Hierbij is gebruikt gemaakt van een gestandaardiseerd observatie systeem waarmee onoplettend, druk (zowel motorisch als verbaal) en opstandig gedrag van het kind wordt beoordeeld door een onderzoeker die het kind niet kent. We hebben hierbij ook gekeken naar het leerkrachtgedrag tegenover kinderen met en zonder ADHD symptomen, en gekeken naar welke rol de leerkracht-leerling relatie hierbij speelt. Resultaten van deze studies worden momenteel ook opgeschreven in wetenschappelijke artikelen.

Na afloop van het onderzoek hebben we twee focusgroepen gehouden, met ouders en met leerkrachten en intern begeleiders. Het doel van deze focusgroepen was om in kaart te brengen hoe de begeleiding van kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag er uit ziet op scholen en welke behoeften er zijn met betrekking tot de inzet van leerkrachttraining voor de omgang met dit gedrag in de klas. Deze informatie is erg belangrijk voor het verder ontwikkelen van de trainingen. De belangrijkste uitkomsten zijn beschreven in een rapport.

Wanneer er artikelen zijn gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften, zullen de artikelen samen met een korte, Nederlandse samenvatting, op deze pagina worden geplaatst.

Presentaties en posters

Mondelinge presentaties:

9th World Congress of Behavioural and Cognitive Therapies in Berlijn, Duitsland, juli 2019: ‘Effective components in behavioral teacher training for ADHD’.

Eunethydis conferentie Nijmegen, Nederland, september 2019: ‘Microtrial on components of teacher training for ADHD: What works and for whom?’.

Symposium VGCT conferentie, Nederland, november 2019: ‘Wat werkt en voor wie? Hoe kunnen we behandelingen voor kinderen met ADHD-symptomen en gedragsproblemen verbeteren?’.

Poster presentaties:

Eunethydis conferentie, online, oktober 2020: ‘Observed teacher behavior towards children with ADHD symptoms: The role of the student-teacher relationship’

Eunethydis conferentie Keulen, Duitsland, oktober 2017: ‘The relation between gold standard assessment methods and teacher reports of ADHD: Preliminary analysis’