PAINT-T (teacher/ leerkracht)

Status: voorstudie: afgerond ; PAINT-T : gestart, data verzameling

Binnen PAINT-T (teacher) onderzoeken wij hoe kinderen met gedragsproblemen, zoals hyperactiviteit, aandachtsproblemen of opstandig gedrag, het beste ondersteund kunnen worden door hun leerkracht. Dit doen we in verschillende projecten. In een inmiddels afgerond onderzoek (voorstudie) onderzochten we de effectiviteit van verschillende gedragstherapeutische technieken (d.w.z. antecedente en consequente technieken) die leerkrachten leren in een leerkrachttraining. Omdat uit de voorstudie bleek dat beide typen technieken probleemgedrag verminderden ontwikkelden we een nieuwe kortdurende leerkrachttraining die beide typen technieken combineert (PAINT-T). In dit project onderzoeken wij de effectiviteit van de nieuwe leerkrachttraining.

Wat zijn Antecedente en concesquente technieken en hoezo is een leerkracht training nodig?

Antecedente technieken zijn manieren om gewenst gedrag bij kinderen uit te lokken, bijvoorbeeld door duidelijke instructies te geven of veel structuur te bieden. Consequente technieken zijn reacties op het gedrag van het kind die ervoor zorgen dat gewenst gedrag toeneemt en ongewenst gedrag afneemt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door beloningen te geven of ongewenst gedrag te negeren.

Voor kinderen met gedragsproblemen is de schoolomgeving vaak lastig, omdat het gewenste gedrag, zoals lang stilzitten en anderen laten uitpraten, vaak juist moeilijk voor hen is. Veelvoorkomende problemen die hun functioneren op school beïnvloeden, zijn onder andere moeite met opletten, het niet goed kunnen opvolgen van instructies, taken niet afmaken, stil zijn, moeilijk zelfstandig kunnen werken en problemen in de omgang met medeleerlingen en leerkrachten. Een leerkracht training kan helpen om de leerkracht in zijn/haar kracht te zetten en de leerling best mogelijk te ondersteunen.

Benieuwd naar de ervaring van een leerkracht?

Ons doel

Met het PAINT-T onderzoek willen we de zorg voor kinderen met ADHD en gedragsproblemen op school verbeteren. We streven ernaar leerkrachten een praktisch en effectief programma aan te bieden.

De onderzoekers:

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Marjolein Luman
Vrije Universiteit van Amsterdam

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Universiteit van Amsterdam

Dr. Anouck Staff
Vrije Universiteit van Amsterdam

Elisa Steenweg
Accare Child Study Center

Nieuws

Gezocht: Enthousiaste onderzoeksassistent PAINT-MOVE

We zijn op zoek naar een enthousiaste onderzoekmedewerker voor ons project PAINT-Move. Het project gaat over het effect van bewegen in de klas bij kinderen (8-11 jaar) met ADHD. Deze kinderen krijgen gedurende 6 weken [...]

Job alert: Postdoc functie binnen PAINT-IPDMA

We zijn op zoek naar een postdoc voor ons door ZonMw: Jeugd gefinancierde IPDMA project naar oudertraining bij kinderen met gedragsproblemen. Wij gaan in dit project kijken wat er werkt voor wie in oudertraining. Er zijn nog [...]

Webinar: ADHD bij pubers

ADHD en adolescenten: Grote veranderingen zoals de overgang van de basisschool naar de middelbare school kunnen lastig zijn voor kinderen met ADHD. Bij meisjes met ADHD kunnen hormonen een rol spelen bij hoeveel last ze [...]

Andere Projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-Move

Het doel van PAINT-move is onderzoeken of het kinderen met ADHD helpt om te bewegen in de klas tijdens het werken. Hiervoor gebruiken de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GZ, PAINT-Pc en PAINT-Wijkteam de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht