PAINT-T (teacher/ leerkracht)

Status: Microtrial: afgerond ; Trial: gestart, data verzameling

Binnen PAINT-T (teacher) onderzoeken wij hoe kinderen met gedragsproblemen, zoals hyperactiviteit, aandachtsproblemen of opstandig gedrag, het beste ondersteund kunnen worden door hun leerkracht. Dit doen we in verschillende projecten. In een inmiddels afgerond onderzoek (microtrial) onderzochten we de effectiviteit van verschillende gedragstherapeutische technieken (d.w.z. antecedente en consequente technieken) die leerkrachten leren in een leerkrachttraining. Omdat uit de resultaten bleek dat beide typen technieken probleemgedrag verminderden ontwikkelden we een nieuwe kortdurende leerkrachttraining die beide typen technieken combineert (PAINT-T Trial). In dit project onderzoeken wij de effectiviteit van de nieuwe leerkrachttraining.

Antecedente technieken zijn technieken die gewenst gedrag uitlokken (bijvoorbeeld het geven van een duidelijke instructie of het aanbrengen van veel structuur). Consequente technieken zijn reacties op het gedrag van het kind die gewenst gedrag laten toenemen en ongewenst gedrag laten afnemen. Voorbeelden hiervan zijn het geven van beloningen, het negeren van ongewenst gedrag of het gebruiken van een milde straf.

Voor kinderen met gedragsproblemen kan de schoolomgeving een uitdaging zijn omdat het gewenste gedrag, zoals lang stil blijven zitten en anderen altijd laten uitpraten, vaak interfereren met dat waar zij moeite mee hebben. Veel voorkomende problemen die interfereren met het goed kunnen functioneren op school zijn onoplettendheid, instructies niet adequaat kunnen opvolgen, taken niet afmaken, stil zijn, moeilijker zelfstandig kunnen werken en problemen in de interacties met medeleerlingen en leerkrachten.

Interview met een leerkracht die een leerkrachttraining heeft gevolgd:

Ons doel

Wij, onderzoekers van Accare, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit van Groningen, hebben een kortdurend programma ontwikkeld dat gericht is op het verminderen van probleemgedrag in de klas. Met het onderzoek van PAINT-T streven wij ernaar de zorg van kinderen met ADHD en gedragsproblemen op school te verbeteren en leerkrachten een haalbaar en effectief programma aan te bieden.

De onderzoekers:

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Marjolein Luman
Vrije Universiteit van Amsterdam

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Universiteit van Amsterdam

Dr. Anouck Staff
Vrije Universiteit van Amsterdam

Elisa Steenweg
Accare Child Study Center

Recente publicaties en nieuws

Interview: Ervaring leerkrachttraining

In deze video vertelt leerkracht Eileen Jonker over de leerkrachttraining die ze heeft gevolg. Ze vertelt over waarom ze de training heeft gevolgd, en haar ervaringen. https://www.youtube.com/watch?v=5XKv3rFlrkE

ADHD familiedag in Dierenpark Amersfoort

Op 17 september organiseerde Balans, vereniging voor ouders, Impuls & Woortblind, Stichting Mama Vita een speciale familiedag in DierenPark Amersfoort. Er was een leuke activiteit voor kinderen, een informatiemarkt voor ouders en bovenal was het een gezellige dag voor het [...]

Andere Projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht