PAINT- S

Status: inclusie afgesloten

Kinderen met ADHD hebben vaak sociale problemen: Ze zijn minder populair bij leeftijdgenoten en hebben vaker ruzie dan kinderen zonder ADHD. Deze sociale problemen zijn een risicofactor voor latere problemen. Huidige behandelingen voor ADHD hebben vaak weinig effect op deze sociale problemen van kinderen met ADHD. Eerste aanwijzingen laten zien dat het betrekken van leeftijdgenoten bij de behandeling met name op sociaal gebied helpend is. Het betrekken van broertjes en zusjes (siblings) is hierbij voor de hand liggend.

Ons Doel

In de PAINT-S studie onderzoeken we de werkzaamheid van een training waarbij jonge kinderen met ADHD spelenderwijs sociaal gedrag aanleren, met name in de interactie met hun sibling zonder ADHD. De training richt zich op complimenten geven, delen, elkaar helpen en samen problemen oplossen.

• Complimenten geven
Delen
• Helpen
• Problemen oplossen

Opbouw

Per gezin participeren twee siblings, één met en één zonder ADHD. Het kind zonder ADHD zal zeven trainingen bijwonen, en het kind met ADHD vier. Alle trainingen zijn in de thuissituatie. De kinderen zullen in de trainingen aan de hand van voorbeeldfilmpjes van gewenst en ongewenst gedrag leren wat de juiste manier is om sociaal gedrag te vertonen en oefenen de geleerde vaardigheid vervolgens spelenderwijs, eerst met de therapeut en daarna met hun sibling. Ook zal het kind zonder ADHD leren hoe hij/zij dit gedrag spelenderwijs aan zijn/haar broer/zus met ADHD kan leren en hem/haar kan prijzen.

Aan het einde van het onderzoek zal worden onderzocht of het kind met ADHD meer sociaal wenselijk gedrag en minder negatief gedrag laat zien. De kinderen zullen aan het eind van het onderzoek een kleine beloning krijgen.


Hoe ziet het onderzoek eruit?

Wat levert deelname op?

Broertjes en zusjes leren op een speelse manier positiever met elkaar om te gaan. Ouders leren hoe zij positief sociaal gedrag tussen hun kinderen kunnen stimuleren. Verder leveren deelnemende gezinnen een bijdrage aan kennis over effectieve interventies voor kinderen met ADHD.

De onderzoekers:

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Levvel

Dominique Doffer
Universiteit van Amsterdam

Elisa Steenweg
Accare Child Study Center

Andere projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht