PAINT- MOVE

Status: actief, deelname mogelijk

Kinderen met ADHD hebben vaak de neiging om te bewegen, ook als ze taken moeten doen op school. Vaak krijgen ze te horen dat ze stil moeten zitten. Maar misschien hélpt het kinderen juist om te bewegen tijdens het werken op school.

Ons Doel

We willen onderzoeken of bewegen tijdens het werken op school helpend is voor kinderen met ADHD. Dit doen we door de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel te geven (een desk-bike). We willen kijken wat dit voor effect heeft op de concentratie, de schoolprestaties, de motivatie en het zelfbeeld op het gebied van school van het kind.

Opbouw

Als een ouder een kind met ADHD aanmeldt, nemen we eerst een vragenlijst bij de ouder en leerkracht af om te kijken of het kind mee kan doen. Als het kind mee kan doen, komen we op school langs. We doen dan een aantal taakjes met het kind en we nemen wat vragenlijsten af. Dit duurt maximaal een uur. Ook vullen ouders en leerkracht een aantal vragenlijsten in. Vervolgens krijgt het kind zes weken een fietsje*. Na zes weken komen we weer langs voor de taakjes en vragenlijsten bij het kind.

*We willen een groep kinderen mét en zonder fietsje vergelijken. Daarom loten we na de eerste meting wie meteen een fietsje krijgt en wie na zes weken. Zo hebben we één groep die een voormeting en nameting heeft en daartussen het fietsje heeft gebruikt en een andere groep die dit niet heeft gebruikt en kunnen we deze groepen vergelijken. Alle kinderen krijgen uiteindelijk zes weken het fietsje, alleen de helft van de kinderen wacht eerst zes weken.

Meedoen of meer informatie?

Wil je meedoen aan het onderzoek of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Suzanne de Jong, via paint-move@accare.nl of 0205988531.

De onderzoekers:

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Levvel

Saskia van der oord
KU Leuven

Suzanne de Jong
Vrije Universiteit van Amsterdam

Andere projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-Move

Het doel van PAINT-move is onderzoeken of het kinderen met ADHD helpt om te bewegen in de klas tijdens het werken. Hiervoor gebruiken de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GZ, PAINT-Pc en PAINT-Wijkteam de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht

Nieuws

Stakeholder-panel: leerkrachten gezocht

🔍🧠 PAINT Stakeholder-panel: leerkrachten gezocht! 🌟 Onder het motto “onderzoek met en niet over de doelgroep” brengen we ouders, leerkrachten, jongeren en professionals samen om te praten over ons onderzoek. 💡 Binnen PAINT doen we onderzoek [...]

PAINT-MOVE participanten gezocht

Gezocht: Kinderen met ADHD die graag bewegen in de klas! We willen onderzoeken of het gebruiken van een fietsje in de klas kinderen met ADHD kan helpen voor een betere concentratie. Ben of ken jij [...]

PAINT-MOVE nieuwe studie

Dankbaar voor deze ZonMw Off Road subsidie! Kinderen met ADHD worden op school vaak aangespoord hun motorische activiteit te onderdrukken, o.a. omdat dit hun leerprestaties zou bevorderen. Nog los van de onhaalbaarheid van zulke aansporingen, is het [...]