PAINT-POH

Status: in voorbereiding

Gedragstherapeutische oudertraining is een bewezen effectieve behandeling voor kinderen met ADHD en gedragsproblemen. Echter worden oudertrainingen momenteel vooral in de gespecialiseerde Jeugd-GGZ aangeboden, waar sprake is van lange wachttijden en wat door ouders doorgaans als hoogdrempelig wordt ervaren. Hierdoor ontstaat het risico dat gezinnen deze interventie vaak laat of helemaal niet ontvangen. Daarentegen zijn huisartsen en hun praktijkondersteuners (POH) voor veel gezinnen juist laagdrempelig toegankelijk.

Het aanbieden van oudertrainingen in huisartsenpraktijken kan er mogelijk voor zorgen dat gezinnen eerder hulp ontvangen en verdere problemen worden voorkomen. Dit maakt dat in PAINT-POH de effectiviteit van een kortdurende oudertraining voor kinderen met kenmerken van ADHD en gedragsproblemen zal worden onderzocht, wanneer deze wordt aangeboden door de praktijkondersteuner van de huisarts.

Ons doel

Bij PAINT-POH wordt de effectiviteit van een kortdurende gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met kenmerken van ADHD en gedragsproblemen onderzocht, wanneer deze wordt aangeboden door de praktijkondersteuner van de huisarts. Het doel van het onderzoek is om gezinnen in een zo vroeg mogelijk stadium, op laagdrempelige wijze te ondersteunen.

Opbouw van het onderzoek

Het onderzoek is momenteel in voorbereiding, waardoor nog niet alle informatie over de opbouw van het onderzoek beschikbaar is.

In het onderzoek zullen twee groepen met elkaar worden vergeleken, waarbij één groep ouders de gedragstherapeutische oudertraining direct volgt en één groep ouders de oudertraining ontvangt na een wachttijd van zes weken. Indien ouders besluiten om mee te doen aan het onderzoek, worden zij willekeurig aan een van de twee groepen toegewezen.

De kortdurende oudertraining die zal worden aangeboden bestaat oorspronkelijk uit drie bijeenkomsten. De eerste twee bijeenkomsten duren ieder twee uur en de derde bijeenkomst duurt één uur. Momenteel zijn we bezig om de training zo in te richten, dat de training binnen het systeem van de huisartsenpraktijken gegeven kan worden.

Wat levert deelname op voor de participanten?

Ouders die meedoen aan het onderzoek krijgen, afhankelijk van de toewijzing, de gedragstherapeutische oudertraining aangeboden of de reguliere zorg die de huisartsenpraktijk aanbiedt. Meedoen aan onderzoek biedt ouders de mogelijkheid om een kortdurende, geïndividualiseerde oudertraining te ontvangen, waarin verschillende technieken worden aangeleerd om het probleemgedrag van hun kind te verminderen. Deelnemende huisartsenpraktijken ontvangen een training en protocol om de gedragstherapeutische oudertraining aan gezinnen te kunnen geven.

Ouders en huisartsenpraktijken die meedoen aan het onderzoek leveren een belangrijke bijdrage voor alle ouders en kinderen met kenmerken van ADHD gedragsproblemen. Door middel van onderzoek leren we namelijk hoe we oudertrainingen kunnen verbeteren, wat in de toekomst andere ouders en kinderen kan helpen

Informatie voor huisartspraktijken

Bent u huisarts of POH? Heeft u interesse om mee te denken met het opzetten van het onderzoek? Of hebben u en uw huisartsenpraktijk interesse om deel te nemen aan het onderzoek?

Neem dan contact op met Dominique Doffer (d.doffer@accare.nl)

Vragen en contact

Indien u vragen heeft, voelt u zich vrij om contact op te nemen met Dominique Doffer (d.doffer@accare.nl)

De onderzoekers:

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Prof. dr. Saskia van der Oord
Ku Leuven

Dominique Doffer
Accare Child Study Center

Andere Projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-Move

Het doel van PAINT-move is onderzoeken of het kinderen met ADHD helpt om te bewegen in de klas tijdens het werken. Hiervoor gebruiken de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GZ, PAINT-Pc en PAINT-Wijkteam de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht