Wat is PAINT-POH?

Gedragstherapeutische oudertrainingen voor kinderen met ADHD kenmerken worden momenteel vooral in de gespecialiseerde Jeugd-GGZ aangeboden, waardoor gezinnen deze interventie vaak laat of helemaal niet ontvangen. Daarentegen zijn huisartsen en hun praktijkondersteuners (POH) voor veel gezinnen juist laagdrempelig toegankelijk. Dit maakt dat in PAINT-POH de effectiviteit van een kortdurende oudertraining voor kinderen met ADHD kenmerken zal worden onderzocht, wanneer deze wordt aangeboden door de praktijkondersteuner van de huisarts. Het doel van het onderzoek is om gezinnen in een zo vroeg mogelijk stadium te ondersteunen, wat hopelijk ergere problematiek voorkomt.

Informatie voor Huisartsen en Praktijkondersteuners

Informatie voor ouders