PAINT-P

In PAINT-P werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen (antecedent & consequente technieken) van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GGZ en PAINT-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht.

Om ouders en kinderen te ondersteunen is Paint-P ontstaan: een kortdurende ouderinterventie gebaseerd op gedragstherapeutische technieken.

De kortdurende oudertrainingen die zijn ontwikkeld in het kader van PAINT-P zijn gebaseerd op de ‘Behavioral Parent Training Groningen’ (BPTG) (Van den Hoofdakker & Van der Veen, 2011), die eveneens is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Lees hieronder meer informatie over de verschillende projecten.

Microtrial
PAINT – GGZ
PAINT – POH
PAINT- PC

Ons doel

Wij, onderzoekers van Accare, de Ku Leuven en de Rijksuniversiteit van Groningen, hebben een kortdurend ouderprogramma ontwikkeld dat gericht is op het verminderen van probleemgedrag. Met het onderzoek van PAINT-P streven wij ernaar de zorg van kinderen met ADHD en gedragsproblemen op in de thuissituatie te verbeteren en ouders een haalbaar en effectief programma aan te bieden.

De onderzoekers:

Rianne Hoornstra (microtrial)
Accare Child Study Center

Dominique Doffer (PAINT-POH)
Accare Child Study Center

Roos van Doornik (PAINT-GGZ)
Accare Child Study Center

Marijn Nijboer (PAINT PC)
Accare Child Study Center

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Saskia van der Oord
Ku Leuven

Recente publicaties en nieuws

PAINT-P training

Afgelopen weken hebben wij een grote groep enthousiaste therapeuten getraind voor onze door ZonMw gesubsidieerde multicenter RCT naar kortdurende oudertraining voor kinderen met gedragsproblemen, die [...]

Gehechtheid bij kinderen met ADHD

In de algemene bevolking lijkt externaliserend gedrag samen te hangen met onzekere gehechtheid en gebrek aan vertrouwen in steun van de verzorger. Sommige studies in [...]

Andere projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht