PAINT-P

In de PAINT-P (de “P” staat voor “parent”) projecten doen we onderzoek naar gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met gedragsproblemen. Met gedragsproblemen bedoelen we bijvoorbeeld druk of impulsief gedrag, driftbuien, niet luisteren of agressief gedrag. Oudertraining is een goede methode om deze problemen te verminderen. Echter, de meeste oudertrainingen duren vrij lang en worden niet altijd voldoende afgestemd op de problemen van individuele ouders en kinderen. In de PAINT-P projecten doen we onderzoek naar kortdurende oudertrainingen die zijn afgestemd op de individuele behoeftes van ouder en kind.

Onder PAINT-P vallen meerdere projecten. In de PAINT-P Microtrial onderzochten we de effectiviteit van twee typen gedragstherapeutische technieken afzonderlijk. Ouders leerden in dit onderzoek in twee sessies om antecedente (bv. duidelijke regels opstellen, de omgeving structureren) of consequente (bv. gewenst gedrag belonen, ongewenst gedrag negeren) technieken toe te passen. De resultaten lieten zien dat beide typen technieken effectief zijn in het verminderen van gedragsproblemen. Ook lijken de antecedente technieken wat sneller te werken dan de consequente. Op basis van deze studie en een door ons uitgevoerde meta-analyse ontwikkelden we een kortdurende oudertraining die beide typen technieken bevat.

In de PAINT-P Pilotstudie onderzoeken we op kleine schaal hoe haalbaar het voor ouders en behandelaren in de jeugd GGZ is om deze kortdurende oudertraining te geven.

In de PAINT-P GGZ studie onderzoeken we de kortdurende oudertraining op grotere schaal binnen verschillende instellingen in de Jeugd GGZ. Ouders kunnen als dat nodig is tot een jaar na de training boostersessies krijgen. In deze studie willen we achterhalen of de kortdurende oudertraining met optionele boostersessies tot een jaar na de training effectiever is in het verminderen van gedragsproblemen dan de reguliere zorg voor (ouders van) kinderen met gedragsproblemen. Ook vergelijken we de kosten (zoals het volgen van therapie en het gebruik van medicatie) en opbrengsten (zoals een vermindering van gedragsproblemen) van de oudertraining met boostersessies met die van de reguliere zorg.

In de PAINT-P POH studie onderzoeken we de effectiviteit van de kortdurende oudertraining in huisartsenpraktijken. De interventie wordt in dit project aangeboden door de praktijkondersteuner jeugd (POH-J). Het doel hiervan is om de oudertraining laagdrempelig toegankelijk te maken voor ouders en hen in een vroeg stadium te ondersteunen.

In de PAINT-Wijkteam studie onderzoeken we welke hulp wijkteams bieden aan ouders van kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast onderzoeken we de effectiviteit van de kortdurende oudertraining, wanneer die wordt aangeboden door wijkteams. Het doel hiervan is om ouders van kinderen met gedragsproblemen in een vroegtijdig stadium en op een toegankelijke manier te helpen.

Ons doel

Wij, onderzoekers van Accare, de Ku Leuven en de Rijksuniversiteit van Groningen, hebben een kortdurend ouderprogramma ontwikkeld dat gericht is op het verminderen van probleemgedrag. Met het onderzoek van PAINT-P streven wij ernaar de zorg van kinderen met ADHD en gedragsproblemen op in de thuissituatie te verbeteren en ouders een toegankelijker en effectief programma aan te bieden.

De onderzoekers:

Rianne Hoornstra (microtrial)
Accare Child Study Center

Dominique Doffer (PAINT-POH)
Accare Child Study Center

Roos van Doornik (PAINT-GGZ)
Accare Child Study Center

Marijn Nijboer (PAINT PC)
Accare Child Study Center

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Saskia van der Oord
Ku Leuven

Dr. Marjolein Luman Vrije Universiteit van Amsterdam; Levvel

Emmy van Boven (PAINT-Wijkteam) Vrije Universiteit van Amsterdam

Recente publicaties en nieuws

Artikel: protocolpaper PAINT-P GGZ

📃 Paper alert! Het protocol paper over een randomized controlled trial (RCT) naar de effectiviteit van een kortdurende #oudertraining voor kinderen met #gedragsproblemen is nu [...]

Stakeholder-panel: leerkrachten gezocht

🔍🧠 PAINT Stakeholder-panel: leerkrachten gezocht! 🌟 Onder het motto “onderzoek met en niet over de doelgroep” brengen we ouders, leerkrachten, jongeren en professionals samen om te [...]

Andere projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-Move

Het doel van PAINT-move is onderzoeken of het kinderen met ADHD helpt om te bewegen in de klas tijdens het werken. Hiervoor gebruiken de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GZ, PAINT-Pc en PAINT-Wijkteam de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht