Wat is PAINT-C

Status: inclusie afgesloten

Er zijn kinderen met druk of dwars gedrag of kinderen die het moeilijk vinden om zich te concentreren. Sommige van deze kinderen hebben hulp nodig. Vaak worden zij behandeld met medicatie, bijvoorbeeld Ritalin. Er bestaan ook veel andere behandelingen, zoals oudertraining en ouderbegeleiding of een training in sociale vaardigheden. We willen graag beter begrijpen waarom ouders, het kind en de behandelaar voor een specifieke behandeling kiezen. Daarom proberen we in dit onderzoek voorspellers van behandelkeuzes bij ADHD te achterhalen. Als hierover meer duidelijkheid komt, kan dit ervoor zorgen dat andere kinderen en ouders in de toekomst goede zorg krijgen. Bij PAINT-C proberen wij ook wetenschappelijke kennis over effectieve ADHD behandelingen naar de praktijk te brengen (naar ouders, leerkrachten, zorgprofessionals en gemeentes). Dit doen wij in het project PAINT-I.

Dit onderzoek heet het PAINT-C onderzoek. Dit staat voor ‘Psychosociale ADHD INTerventies – care as usual’. Voorbeelden van psychosociale behandelingen zijn gedragstherapie voor het kind, oudertraining of psycho-educatie, dit is voorlichting over ADHD en de behandeling ervan. ‘Care as usual’ betekent ‘de gebruikelijke zorg’, hiermee bedoelen we de behandeling en begeleiding zoals die er in de dagelijkse praktijk uitzien. Vanuit het PAINT-C project brengen wij in kaart hoe de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag er in de praktijk van alledag uitziet.

Het is belangrijk om de huidige praktijk van zorg in kaart te brengen, omdat het nog onduidelijk is of kinderen met ADHD en hun ouders altijd de beste en meest passende zorg ontvangen. We weten bijvoorbeeld nog niet of de zorg voor ADHD wordt aangeboden zoals de ADHD-richtlijnen dat voorschrijven. Hoe de zorg is vormgegeven, zal in kaart worden gebracht met korte vragenlijsten. De data verzameling van dit deelonderzoek is afgerond en wordt momenteel in wetenschappelijke artikelen opgeschreven.

Voor de verspreiding van de kennis die deze studie oplevert is de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag een belangrijk platform.

De onderzoekers:

Dr. Annabeth Groenman
Accare Child Study Center; Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center

Elisa Steenweg
Accare Child Study Center

Dominique Doffer
Accare Child Study Center

Suzanne de Jong
Vrije Universiteit van Amsterdam

 

Recente publicaties en nieuws

Artikel: Jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen

Een aantal jaar geleden heeft Lisa Wessels samen met het Paint team een belangrijk artikel geschreven over de jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen en de staat van de hulp sinds de transitie. Nu de decentralisatie [...]

PAINT presenteert haar uitkomsten op het VGCT congres

Tycho Dekkers, Rianne Hornstra, Annabeth Groenman en Barbara van de Hoofdakker, presenteren de bevindingen van PAINT op het VGCT congres.Symposium VGCT conferentie, Nederland, november 2019: ‘Wat werkt en voor wie? Hoe kunnen we behandelingen voor [...]

Andere projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-Move

Het doel van PAINT-move is onderzoeken of het kinderen met ADHD helpt om te bewegen in de klas tijdens het werken. Hiervoor gebruiken de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GZ, PAINT-Pc en PAINT-Wijkteam de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht