PAINT is een verzamelnaam voor onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen het consortium “ADHD en druk gedrag”. In dit consortium, gesubsidieerd door ZonMw, werkt een groot aantal Nederlandse praktijkinstellingen, onderzoeksinstellingen en kennisnetwerken samen, met als doel de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag te verbeteren.

PAINT- S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT- POH

Bij PAINT-POH wordt de effectiviteit van een kortdurende gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met ADHD kenmerken onderzocht, wanneer deze wordt aangeboden door de praktijkondersteuner van de huisarts.

PAINT- P

In PAINT-P onderzoeken we oudertraining bij ADHD. Oudertraining of ouderbegeleiding is een effectieve en veelgebruikte behandeling om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen. Uit onderzoek weten we dat oudertraining werkt, maar we weten nog niet precies welke onderdelen van oudertraining er voor zorgen dat deze behandeling effectief is. Ook is nog niet onderzocht wat bij welke kinderen en ouders beter of minder goed werkt.

PAINT- T

Er zijn meerdere leerkrachtprogramma’s ontwikkeld om kinderen met druk gedrag en/of ongeconcentreerd gedrag in de klas te ondersteunen. Deze programma’s laten positieve effecten zien op het gedrag van kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag maar het is onduidelijk welke technieken uit deze leerkrachtprogramma’s ervoor zorgen dat het gedrag verbetert. Bovendien is het niet bekend of bepaalde technieken beter werken voor bepaalde kinderen. In PAINT-T wordt de effectiviteit van verschillende technieken uit leerkrachtprogramma’s voor de omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag onderzocht.

PAINT- CAU

Het is belangrijk dat kinderen met ADHD en/of druk gedrag en hun ouders passende zorg ontvangen. We willen daarom graag beter begrijpen waarom er voor een specifieke ADHD-behandeling wordt gekozen. Het doel van het PAINT-cau onderzoek is dan ook om in kaart te brengen wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PAINT- IPDM

In deze IPDMA wordt gekeken voor wie gedragsinterventies voor ADHD werken.