PAINT- P

In PAINT-P onderzoeken we oudertraining bij ADHD. Oudertraining of ouderbegeleiding is een effectieve en veelgebruikte behandeling om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen. Uit onderzoek weten we dat oudertraining werkt, maar we weten nog niet precies welke onderdelen van oudertraining er voor zorgen dat deze behandeling effectief is. Ook is nog niet onderzocht wat bij welke kinderen en ouders beter of minder goed werkt.

PAINT- T

Er zijn meerdere leerkrachtprogramma’s ontwikkeld om kinderen met druk gedrag en/of ongeconcentreerd gedrag in de klas te ondersteunen. Deze programma’s laten positieve effecten zien op het gedrag van kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag maar het is onduidelijk welke technieken uit deze leerkrachtprogramma’s ervoor zorgen dat het gedrag verbetert. Bovendien is het niet bekend of bepaalde technieken beter werken voor bepaalde kinderen. In PAINT-T wordt de effectiviteit van verschillende technieken uit leerkrachtprogramma’s voor de omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag onderzocht.

PAINT- IPDM

In deze IPDMA wordt gekeken voor wie gedragsinterventies voor ADHD werken.

PAINT- S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT- CAU

Het is belangrijk dat kinderen met ADHD en/of druk gedrag en hun ouders passende zorg ontvangen. We willen daarom graag beter begrijpen waarom er voor een specifieke ADHD-behandeling wordt gekozen. Het doel van het PAINT-cau onderzoek is dan ook om in kaart te brengen wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PAINT- POH

Bij PAINT-POH wordt de effectiviteit van een kortdurende gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met ADHD kenmerken onderzocht, wanneer deze wordt aangeboden door de praktijkondersteuner van de huisarts.

PAINT-PLOS

De studie PAINT-PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen: 1) ‘PLOS-basis en  2) ‘PLOS-extra’.

PAINT-I

Het doel van PAINT-I is om wetenschappelijke kennis over effectieve ADHD behandelingen naar de praktijk te brengen (naar ouders, leerkrachten, zorgprofessionals en gemeentes)