PAINT-Wijkteam

Status: In voorbereiding

Oudertrainingen worden momenteel vooral in de gespecialiseerde Jeugd-GGZ aangeboden, die door ouders soms als hoogdrempelig wordt ervaren en waar vaak sprake is van lange. Hierdoor ontstaat het risico dat gezinnen deze interventie vaak laat of helemaal niet ontvangen. Via wijkteams kunnen ouders van kinderen met gedragsproblemen op een toegankelijke manier hulp krijgen.

Het is op dit moment niet geheel duidelijk welke hulp wijkteams bieden aan deze gezinnen. Binnen dit onderzoek willen we een beter beeld krijgen van de huidige manier van werken bij wijkteams met gezinnen met kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast willen we de effectiviteit van een korte oudertraining onderzoeken wanneer deze wordt aangeboden binnen wijkteams.

Ons doel

Bij PAINT-P Wijkteam brengen we in kaart welke hulp ouders van kinderen met gedragsproblemen nu krijgen bij wijkteams. Daarna onderzoeken we de effectiviteit van een korte oudertraining binnen wijkteams. Het doel van het onderzoek is om gezinnen met een kind met gedragsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium te helpen en op een laagdrempelige manier. 

Opbouw van de studie

Het onderzoek is op dit moment in voorbereiding. Deze pagina zal worden aangevuld wanneer er meer informatie beschikbaar is.

Eerst brengen we door middel van een vragenlijst onder medewerkers van wijkteams in kaart welke hulp wijkteams nu bieden aan ouders van kinderen met gedragsproblemen. Ook brengen we in kaart wat medewerkers fijn vinden aan die manier van werken of wat er juist nog anders kan. Wijkteam-medewerkers kunnen de vragenlijst invullen in het voorjaar van 2024. Hierna zullen we de korte oudertraining onderzoeken binnen wijkteams.

Wat levert deelname op voor de deelnemers?

Wijkteams die deelnemen aan het vragenlijst-onderzoek kunnen meer inzicht krijgen in de hulp die zij bieden, wat al goed gaat en waar nog mogelijkheden voor groei liggen. Wijkteams die deelnemen aan het onderzoek naar de oudertraining ontvangen een training en een protocol om de oudertraining te kunnen geven.

Ouders die meedoen aan het onderzoek zullen een oudertraining krijgen, aangeboden door een wijkteam bij hen in de buurt. Ouders ontvangen hierbij mogelijk de kortdurende, geïndividualiseerde oudertraining. Tijdens die training leren ze verschillende technieken om het probleemgedrag van hun kind te verminderen.

Daarnaast leveren ouders en wijkteams door hun deelname aan het onderzoek een belangrijke bijdrage voor alle gezinnen met een kind met gedragsproblemen. Door middel van onderzoek leren we namelijk hoe we oudertrainingen kunnen verbeteren, wat in de toekomst andere ouders en kinderen kan helpen.

Vragen of interesse om mee te doen?

Indien u vragen heeft, voelt u zich vrij om contact op te nemen met Emmy van Boven, e.e.van.boven@vu.nl

De onderzoekers:

Dr. Marjolein Luman
Vrije Universiteit Amsterdam; Levvel

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Prof. dr. Saskia van der Oord
KU Leuven

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center/UMCG; Levvel

Prof. dr. Arne Popma
Amasterdam UMC

Emmy van Boven
Vrije Universiteit Amsterdam

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-Move

Het doel van PAINT-move is onderzoeken of het kinderen met ADHD helpt om te bewegen in de klas tijdens het werken. Hiervoor gebruiken de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GZ, PAINT-Pc en PAINT-Wijkteam de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht