PAINT-Wijkteam

Vragenlijst onderzoek (lopend)

Via wijkteams kunnen ouders van kinderen met gedragsproblemen, zoals druk, opstandig en agressief gedrag, op een toegankelijke manier hulp krijgen. Het is op dit moment niet duidelijk welke hulp wijkteams bieden aan deze gezinnen. Binnen dit vragenlijst onderzoek willen we een beter beeld krijgen van de huidige manier van werken bij wijkteams met gezinnen met kinderen met gedragsproblemen en willen we meer zicht krijgen op factoren die bijdragen aan verschillen in het bieden van hulp.

Oudertraining onderzoek (in voorbereiding)

Oudertraining is een effectieve behandeling voor kinderen met gedragsproblemen en wordt aangeraden als eerste keus-behandeling door verschillende richtlijnen. Binnen PAINT lopen er verschillende onderzoeken naar een korte oudertraining. Binnen dit project willen we de haalbaarheid van die korte oudertraining onderzoeken wanneer deze wordt aangeboden binnen wijkteams.

Ons doel

Vragenlijst onderzoek

Bij het vragenlijst onderzoek van PAINT-P Wijkteam brengen we in kaart welke hulp gezinnen met een kind met gedragsproblemen nu krijgen bij wijkteams.

Oudertraining onderzoek

Wanneer we meer weten over de hulp die wijkteams bieden aan gezinnen met een kind met gedragsproblemen, onderzoeken we in deze setting de haalbaarheid van de korte oudertraining. Het doel van het onderzoek is om gezinnen met een kind met gedragsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium en op een laagdrempelige manier te helpen.

Opbouw van de studie

Vragenlijst onderzoek

Eerst brengen we door middel van een vragenlijst onder medewerkers van wijkteams in kaart welke hulp wijkteams nu bieden aan gezinnen met een kind met gedragsproblemen. Ook brengen we in kaart of deze hulp in lijn is met richtlijnen. Wijkteam-medewerkers kunnen de vragenlijst invullen in de zomer van 2024.

Oudertraining onderzoek

Na het vragenlijst onderzoek zullen we de korte oudertraining onderzoeken binnen wijkteams.

Wat levert deelname op voor de deelnemers?

Vragenlijst onderzoek

Wijkteams die deelnemen aan het vragenlijst-onderzoek dragen bij aan de kennis over de hulp die wijkteams in heel Nederland bieden aan gezinnen met een kind met gedragsproblemen.

Oudertraining onderzoek

Wijkteams die deelnemen aan het onderzoek naar de oudertraining ontvangen een training en een protocol om de oudertraining te kunnen geven. Daarnaast leveren wijkteams door hun deelname aan het onderzoek een belangrijke bijdrage voor alle gezinnen met een kind met gedragsproblemen. Door middel van onderzoek leren we namelijk hoe we oudertrainingen kunnen verbeteren, wat in de toekomst andere ouders en kinderen kan helpen.

Vragen of interesse om mee te doen?

Indien u vragen heeft, voelt u zich vrij om contact op te nemen met Emmy van Boven, e.e.van.boven@vu.nl

De onderzoekers:

Dr. Marjolein Luman
Vrije Universiteit Amsterdam; Levvel

Prof. Dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Prof. Dr. Saskia van der Oord
KU Leuven

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center/UMCG; Levvel

Prof. Dr. Arne Popma
Amsterdam UMC

Emmy van Boven
Vrije Universiteit Amsterdam

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-Move

Het doel van PAINT-move is onderzoeken of het kinderen met ADHD helpt om te bewegen in de klas tijdens het werken. Hiervoor gebruiken de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GZ, PAINT-Pc en PAINT-Wijkteam de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht