PAINT-T Trial

Status: open voor deelname

Voor kinderen met gedragsproblemen kan de schoolomgeving een uitdaging zijn omdat het gewenste gedrag juist gedrag betreft waar zij moeite mee hebben. Veel voorkomende problemen die interfereren met het goed kunnen functioneren op school zijn onoplettendheid, instructies niet adequaat kunnen opvolgen, taken niet afmaken, stil zijn, moeilijker zelfstandig kunnen werken en problemen in de interacties met medeleerlingen en leerkrachten.

Leerkrachttraining is een effectieve interventie voor de aanpak van gedragsproblemen in klas, en wordt aanbevolen door verschillende behandelrichtlijnen. In Nederland is op dit moment echter geen effectief bewezen leerkrachttraining voorhanden om in ze zetten binnen het primair basisonderwijs beschikbaar. In het reeds afgesloten onderzoek (PAINT-T microtrial) is onderzocht of de verschillende onderdelen van leerkrachttrainingen effectief zijn. Hieruit bleek dat zowel een korte training in antecedente als consequente technieken effectief is in het laten afnemen van probleemgedrag. In het huidige project onderzoeken we de effectiviteit van een kortdurende leerkrachttraining, waarin we de antecedente en consequente technieken combineren.

Ons doel

Het doel van de PAINT-T leerkracht trial is om de te kijken naar effectiviteit van een kortdurende gedragstherapeutische training voor leerkrachten op de afname van gedragsproblemen bij kinderen, die zijn aangemeld bij de jeugd GGZ of via een samenwerkingsverband primair onderwijs. We streven ernaar leerkrachten en kinderen met gedragsproblemen op school op laagdrempelige wijze te ondersteunen.

Wanneer kan een leerkracht meedoen?

  • De leerling zit in groep 1 t/m 8 van het regulier onderwijs, SBO of cluster 4 van het speciaal onderwijs.
  • De leerling laat gedragsproblemen zien in de klas.
  • De leerkracht staat minimaal 3 dagen bij de leerling voor de klas.
  • De leerling gebruikt geen medicatie voor de gedragsproblemen.
  • De leerling heeft geen diagnose ASS (vermoedens van ASS zijn geen probleem).
  • De leerkracht heeft het afgelopen jaar geen leerkrachttraining gevolgd.
  • De leerkracht heeft niet al met een andere leerling meegedaan aan PAINT-T.

Opbouw van het onderzoek

Het onderzoek is momenteel in voorbereiding.

Aan het onderzoek kunnen leerkrachten meedoen van kinderen met gedragsproblemen uit groep 1 tot en met groep 8.
De leerkrachttraining bestaat uit drie bijeenkomsten, die kort (ongeveer één of twee weken) na elkaar plaatsvinden. De leerkrachten van de kinderen worden getraind door goed geschoolde trainers met veel ervaring in de ondersteuning van kinderen met gedragsproblemen op school. De kinderen worden willekeurig toegewezen aan één van de volgende condities: (1) de interventie groep waarbij de leerkracht van de kinderen meteen de gedragstherapeutische leerkrachttraining volgt of (2) de reguliere zorg groep waarbij de leerkrachten van de kinderen na 8 weken eveneens de leerkrachttraining kan volgen. Tijdens de wachttijd ontvangt de leerkracht de reguliere zorg die normaliter wordt geboden vanuit het samenwerkingsverband of zorginstelling. De behandelaren binnen de jeugd GGZ en/of samenwerkingsverbanden zullen worden getraind via een train-de-trainer methode.

Wat levert deelname op voor de deelnemers?

Leerkrachten kunnen de leerkrachttraining volgen waarin ze verschillende technieken leren om het probleemgedrag van hun leerling te verminderen. Deze technieken kunnen ze in de toekomst dan mogelijk ook inzetten bij andere leerlingen. De training kost in vergelijking met andere leerkrachttrainingen weinig tijd en wordt gegeven door goed geschoolde professionals. De professionals uit de jeugd GGZ en samenwerkingsverbanden die meedoen aan deze studie worden opgeleid om de gedragstherapeutische leerkrachttraining te geven en krijgen tijdens de studie supervisie/intervisie.

Verder leveren deelnemende leerkrachten een bijdrage aan kennis over effectieve interventies voor kinderen met gedragsproblemen. Door het onderzoek leren wij namelijk hoe wij leerkrachttrainingen kunnen verbeteren, doordat we onderzoeken voor welke kinderen en welke leerkrachten de training met name effectief is, wat in de toekomst andere leerkrachten en kinderen kan helpen.

Wat vragen wij van de leerkracht en ouders?

We vragen leerkrachten en ouders die meedoen om op drie momenten (vooraf aan de training, één week na de training, drie maanden na de training) een aantal online vragenlijsten in te vullen. Dit duurt voor ouders 2 keer maximaal 15 min en een keer maximaal 25 min. Voor de leerkracht duurt dit 2 keer maximaal 30 min en een keer 40 min. De vragenlijsten helpen ons om veranderingen in het gedrag te kunnen volgen.

Naast de vragenlijsten worden leerkrachten tijdens vier dagen achter elkaar kort (max. twee minuten) gebeld om te vragen welke gedragsproblemen die dag zijn voorgekomen. Door middel van deze dagelijkse telefoontjes kunnen we goed in kaart brengen hoe het met de kinderen gaat en of de training helpt.

We gaan uiteraard veilig en vertrouwelijk met de gedeelde informatie om.

Meer informatie?

De professionals die meedoen aan deze studie worden voorafgaand getraind om de gedragstherapeutische leerkrachttraining te geven en krijgen tijdens de studie supervisie/intervisie. De trainingsdagen zijn op 04 september 2023 en 11 september 2023.

Neem dan contact op met e.steenweg@accare.nl

De onderzoekers:

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Marjolein Luman
Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Saskia van der Oord
Ku Leuven

Elisa Steenweg
Accare Child Study Center

Contact en vragen

Indien u vragen heeft, voelt u zich vrij om contact op te nemen met e.steenweg@accare.nl

Recente publicaties en nieuws

Interview: Ervaring leerkrachttraining

november 27th, 2023|0 Comments

In deze video vertelt leerkracht Eileen Jonker over de leerkrachttraining die ze heeft gevolg. Ze vertelt over waarom ze de training heeft gevolgd, en haar ervaringen. https://www.youtube.com/watch?v=5XKv3rFlrkE

ADHD familiedag in Dierenpark Amersfoort

september 21st, 2023|0 Comments

Op 17 september organiseerde Balans, vereniging voor ouders, Impuls & Woortblind, Stichting Mama Vita een speciale familiedag in DierenPark Amersfoort. Er was een leuke activiteit voor kinderen, een informatiemarkt voor ouders en bovenal was het een gezellige dag voor het [...]

Andere Projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht