Paint-T microtrial

Status: afgerond

In PAINT- T werd door PhD student Anouck Staff in het kader van haar promotie onderzoek de effectiviteit van verschillende componenten van gedragstherapeutische leerkrachttraining voor kinderen met ADHD symptomen onderzocht.

Hierbij werden de effecten van stimulus-controle (antecedente) en contingentie management (consequente) technieken onderzocht. De dataverzameling van dit onderzoek is inmiddels afgerond. In totaal hebben leerkrachten van 90 kinderen uit heel Nederland deelgenomen. De resultaten zijn inmiddels opgeschreven en in wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en gepresenteerd op (inter)nationale congressen.

Wij zijn trots om te kunnen vermelden dat leerkrachten enthousiast zijn over de training en er positieve resultaten worden gevonden van beide trainingen (antecedente en consequente interventies) op (dagelijkse metingen van) specifiek probleem gedrag en ADHD zoals gemeten met gestandaardiseerde vragenlijsten, zowel op de nameting als op de follow-up.

Klassenobservatie

Naast onderzoek naar de effectiviteit van verschillende technieken, is er in dit onderzoek ook veel aandacht geweest voor video-analyses om klassenobservaties van kinderen met en zonder ADHD symptomen te analyseren. Hierbij is gebruikt gemaakt van een gestandaardiseerd observatie systeem waarmee onoplettend, druk (zowel motorisch als verbaal) en opstandig gedrag van het kind wordt beoordeeld door een onderzoeker die het kind niet kent. We hebben hierbij ook gekeken naar het leerkrachtgedrag tegenover kinderen met en zonder ADHD symptomen, en gekeken naar welke rol de leerkracht-leerling relatie hierbij speelt.

De resultaten van het onderzoek zijn na te lezen onder:

Rapport focusgroep

Na afloop van het onderzoek hebben we twee focusgroepen gehouden, met ouders en met leerkrachten en intern begeleiders. Het doel van deze focusgroepen was om in kaart te brengen hoe de begeleiding van kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag er uit ziet op scholen en welke behoeften er zijn met betrekking tot de inzet van leerkrachttraining voor de omgang met dit gedrag in de klas. Deze informatie is erg belangrijk voor het verder ontwikkelen van de trainingen. De belangrijkste uitkomsten zijn beschreven in een rapport.

Recente publicaties en nieuws

Stakeholder-panel: leerkrachten gezocht

mei 9th, 2024|0 Comments

🔍🧠 PAINT Stakeholder-panel: leerkrachten gezocht! 🌟 Onder het motto “onderzoek met en niet over de doelgroep” brengen we ouders, leerkrachten, jongeren en professionals samen om te praten over ons onderzoek. 💡 Binnen PAINT doen we onderzoek [...]

PAINT nieuwsbrief 2023

februari 14th, 2024|0 Comments

Benieuwd wat er allemaal is gebeurd tijdens 2023? Welk onderzoek is afgerond en welk onderzoek is er gestart? Lees het in de nieuwsbrief PAINT_Nieuwsbrief_2023

Interview: Ervaring leerkrachttraining

november 27th, 2023|0 Comments

In deze video vertelt leerkracht Eileen Jonker over de leerkrachttraining die ze heeft gevolg. Ze vertelt over waarom ze de training heeft gevolgd, en haar ervaringen. https://www.youtube.com/watch?v=5XKv3rFlrkE

Andere projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht