PAINT-Pc (ouder training gecombineerd)

Status: afgerond

Oudertraining is een bewezen effectieve behandeling voor het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen met (kenmerken van) attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Oudertraining is een belangrijk onderdeel van onze reguliere zorg. Door onze oudertrainingen goed te onderzoeken, willen we deze steeds beter maken. De meeste oudertrainingen duren vrij lang (gemiddeld 12 sessies). Om ouders en kinderen met gedragsproblemen en (kenmerken van) ADHD sneller en beter te kunnen helpen, willen we daarom onderzoeken of oudertraining korter kan.

Ons doel

In deze pilotstudie hebben we ouders een korte stoomcursus aangeboden waarin ze een aantal opvoedingstechnieken leren die ze kunnen gebruiken om het gedrag van hun kind te beïnvloeden. Gebaseerd op de ervaringen met de stoomcursus ontwikkeld voor de PAINT microtrial, hebben we een nieuw protocol geschreven voor de kortdurende oudertraining. Deze training zal binnen PAINT-GGZ en PAINT-POH en PAINT- Wijkteam verder op effectiviteit onderzocht worden. Met deze pilotstudie hebben we ochderzocht hoe tevreden ouders en behandelaren in de praktijk zijn over het nieuwe protocol. Daarnaast willen we natuurlijk graag weten of het gedrag van de kinderen is veranderd nadat ouders de stoomcursus hebben gevolgd.

Deelnemers

De dataverzameling voor dit onderzoek is inmiddels afgerond. In totaal hebben ouders van 28 kinderen uit de regio Groningen deelgenomen.

Resultaten

Ouders en behandelaren waren tevreden over de kortdurende oudertraining. Er lijkt ook sprake van een positieve verandering in dagelijks gemeten gedrag bij de kinderen. De resultaten van deze pilotstudie worden op dit moment opgeschreven in een wetenschappelijk artikel, publicatie daarvan wordt later dit jaar verwacht.

Contact of vragen?

Indien u vragen heeft, voelt u zich vrij om contact op te nemen met Marijn Nijboer, m.nijboer@accare.nl

De onderzoekers:

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Levvel

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Marijn Nijboer,
Accare Child Study Center

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-Move

Het doel van PAINT-move is onderzoeken of het kinderen met ADHD helpt om te bewegen in de klas tijdens het werken. Hiervoor gebruiken de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GZ, PAINT-Pc en PAINT-Wijkteam de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht