Dankbaar voor deze ZonMw Off Road subsidie!

Kinderen met ADHD worden op school vaak aangespoord hun motorische activiteit te onderdrukken, o.a. omdat dit hun leerprestaties zou bevorderen. Nog los van de onhaalbaarheid van zulke aansporingen, is het maar de vraag of dit de kinderen überhaupt zou helpen. Met hulp van deze subsidie willen we de tegengestelde hypothese onderzoeken, of het faciliteren van beweging *tijdens* het leren niet juist heel functioneel is voor kinderen met ADHD. Stay tuned!

PAINT Psychosocial ADHD & disruptive behavior Interventions Accare UMCG – Universitair Centrum Psychiatrie Levvel Saskia Van der Oord Fundamental research and research talent

Wat doen we in de PAINT-MOVE studie?

We willen onderzoeken of bewegen tijdens het werken op school helpend is voor kinderen met ADHD. Dit doen we door de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel te geven (een desk-bike). We willen kijken wat dit voor effect heeft op de concentratie, de schoolprestaties, de motivatie en het zelfbeeld op het gebied van school van het kind. Wil je meer weten over PAINT-MOVE? kijk dan hier: PAINT-MOVE – PAINT (paint-studies.nl)