PAINT-P microtrial

Status: afgerond

In PAINT- P werd door PhD student Rianne Hornsta in het kader van haar promotie onderzoek de effectiviteit van verschillende componenten van gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met ADHD symptomen onderzocht.

Hierbij werden de effecten van stimulus-controle (antecedente) en contingentie management (consequente) technieken onderzocht. De dataverzameling van dit onderzoek is inmiddels afgerond. In totaal hebben ouders van 92 kinderen uit heel Nederland deelgenomen. De resultaten zijn inmiddels opgeschreven en in wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en gepresenteerd op (inter)nationale congressen.

Wij zijn trots om te kunnen vermelden dat ouders enthousiast zijn over de training en er positieve resultaten worden gevonden van beide trainingen (antecedente en consequente interventies) op (dagelijkse metingen van) het verbeteren van probleemgedrag bij kinderen met ADHD. Antecedente-gebaseerde technieken blijken vooral belangrijk te zijn om onoplettendheid aan te pakken.

Resutlaten microtrial

Meta-analyse

In een meta-analyse worden de componenten die het effect van gedragstherapeutische ouder en leerkrachttraining modereren onderzocht. De meta-analyse is afgerond en we zijn bezig met het publiceren van de resultaten daarvan. We hebben onderzocht welke onderdelen van gedragstherapeutische ouder en leerkrachttraining samenhangen met het effect op ADHD symptomen en gedragsproblemen van het kind. Ook hebben we een meta-analyse gedaan naar welke onderdelen van oudertraining samenhangen met het effect op ouder-uitkomsten (opvoeding, ouder-kind relatie en mentale gezondheid van ouders).

Resultaten meta-analyse

Single case studies

Door middel van een serie single case experimenten wordt het additionele effect van contingentie management bovenop stimulus-controle technieken onderzocht. Er hebben uiteindelijk zes ouders van kinderen met ADHD meegedaan aan deze studie en momenteel worden de resultaten opgeschreven in een wetenschappelijk artikel.

Resultaten

Recente publicaties en nieuws

Gehechtheid bij kinderen met ADHD

juli 18th, 2022|0 Comments

In de algemene bevolking lijkt externaliserend gedrag samen te hangen met onzekere gehechtheid en gebrek aan vertrouwen in steun van de verzorger. Sommige studies in ADHD populaties hebben aangetoond dat kinderen met ADHD meer kans [...]

Jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen

juli 18th, 2022|0 Comments

Een aantal jaar geleden heeft Lisa Wessels samen met het Paint team een belangrijk artikel geschreven over de jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen en de staat van de hulp sinds de transitie. Nu de decentralisatie [...]

Andere projecten

Paint-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht