PAINT-P microtrial

Status: afgerond

In PAINT- P werd door PhD student Rianne Hornsta in het kader van haar promotie onderzoek de effectiviteit van verschillende componenten van gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met ADHD symptomen onderzocht.

Hierbij werden de effecten van stimulus-controle (antecedente) en contingentie management (consequente) technieken onderzocht. De dataverzameling van dit onderzoek is inmiddels afgerond. In totaal hebben ouders van 92 kinderen uit heel Nederland deelgenomen. De resultaten zijn inmiddels opgeschreven en in wetenschappelijke artikelen gepubliceerd en gepresenteerd op (inter)nationale congressen.

Wij zijn trots om te kunnen vermelden dat ouders enthousiast zijn over de training en er positieve resultaten worden gevonden van beide trainingen (antecedente en consequente interventies) op (dagelijkse metingen van) het verbeteren van probleemgedrag bij kinderen met ADHD. Antecedente-gebaseerde technieken blijken vooral belangrijk te zijn om onoplettendheid aan te pakken.

Meta-analyse

In een meta-analyse worden de componenten die het effect van gedragstherapeutische ouder en leerkrachttraining modereren onderzocht. De meta-analyse is afgerond en we zijn bezig met het publiceren van de resultaten daarvan. We hebben onderzocht welke onderdelen van gedragstherapeutische ouder en leerkrachttraining samenhangen met het effect op ADHD symptomen en gedragsproblemen van het kind. Ook hebben we een meta-analyse gedaan naar welke onderdelen van oudertraining samenhangen met het effect op ouder-uitkomsten (opvoeding, ouder-kind relatie en mentale gezondheid van ouders).

Single case studies

Door middel van een serie single case experimenten wordt het additionele effect van contingentie management bovenop stimulus-controle technieken onderzocht. Er hebben uiteindelijk zes ouders van kinderen met ADHD meegedaan aan deze studie en momenteel worden de resultaten opgeschreven in een wetenschappelijk artikel.