PAINT-I

De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar psychosociale interventies voor ADHD gedrag. Hieruit blijkt dat ouder- en leerkrachttraining voor kinderen en daarnaast vaardigheidstraining voor jongeren het meest effectief zijn. Uit eerder onderzoek van het PAINT consortium is echter gebleken dat deze behandelingen in de praktijk weinig worden ingezet (zie PAINT-CAU). Het doel van PAINT-I is om kennis over effectieve behandelingen te verspreiden naar de praktijk, namelijk naar ouders, leerkrachten, zorgprofessionals en beleidsmedewerkers van gemeentes. Op die manier hopen we dat meer gezinnen toegang krijgen tot effectieve ADHD behandelingen in plaats van niet effectieve of niet-bewezen effectieve behandelingen.

Ons doel

Het doel van PAINT-I is om wetenschappelijke kennis over effectieve ADHD behandelingen naar de praktijk te brengen (naar ouders, leerkrachten, zorgprofessionals en gemeentes).

Hoe gaan we dat doen?

In het komende jaar zullen wij zoveel mogelijk informatie over effectieve interventies voor druk gedrag en ADHD verspreiden. Dit zullen we onder andere doen door het geven van webinars, het maken van vlogs en animaties en het harmoniseren en updaten van informatie op belangrijke websites.

Webinars

Programma van de 8 webinars (20-21 uur)

Donderdagavond 15 september: ADHD en medicatie Spreker: Karen Vertessen

Dinsdagavond 27 september: ADHD gedrag op school en leerkrachttraining Spreker: Anouck Staff

Maandagavond 10 oktober: ADHD-gedrag thuis en oudertraining Spreker: Prof. Dr. Barbara van den Hoofdakker

Donderdagavond 3 november: Feiten en fabels over ADHD gedrag Spreker: Dr. Tycho Dekkers

Maandagavond 14 november: Executieve functies en ADHD gedrag Spreker: Dr. Sebastiaan Dovis

Maandagavond 16 januari 2023: ADHD gedrag bij pubers Spreker: Dr. Bianca Boyer

Dinsdagavond 7 februari 2023: Onderbelichte kanten van ADHD: ADD zonder hyperactiviteit en AD(H)D bij meisjes Sprekers: Dr. Annabeth Groenman en Suzanne de Jong

Dinsdagavond 14 maart 2023: Stigma met betrekking tot ADHD gedrag Spreker: Prof. Dr. Saskia van der Oord

Contact en vragen

Bij vragen kunt u contact op nemen met Suzanne de Jong (s.de.jong@accare.nl)

Telefoon: 0205988531

De onderzoekers:

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Levvel

Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Suzanne de Jong
Accare Child Study Center

Andere projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-Move

Het doel van PAINT-move is onderzoeken of het kinderen met ADHD helpt om te bewegen in de klas tijdens het werken. Hiervoor gebruiken de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GZ, PAINT-Pc en PAINT-Wijkteam de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht