Self-reported attachment styles in children with and without attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). (2019) Rianne Hornstra, Guy Bosmans, Barbara J. Van den Hoofdakker, Hasse De Meyer, Saskia van der Oord. European Child & Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1007/s00787-019-01288-7

 

In dit artikel wordt een groep kinderen met ADHD vergeleken met een groep kinderen zonder ADHD wat betreft zelf-gerapporteerde onveilige gehechtheid (vermijdend-gehecht en ambivalent-gehecht) en vertrouwen in hun ouders. De twee groepen verschilden niet wat betreft deze kenmerken. Opvallend was dat in de groep kinderen zonder ADHD kenmerken van gedragsstoornissen (ODD en CD) samenhingen met beide vormen van onveilige gehechtheid. Dit was niet het geval bij de groep kinderen met ADHD.