Nieuwe meta-analyse over de effecten van gedragstherapeutische oudertraining voor kinderen met ADHD op de langere termijn.

De resultaten lieten zien dat de verbeteringen in ADHD kenmerken, gedragsproblemen, positief ouderschap, competentiegevoelens van ouders en de ouder-kind relatie standhielden op de langere termijn, met een gemiddelde follow-up periode van vijf maanden. Het volledige artikel is beschikbaar via deze link (open access): https://lnkd.in/ety6B9gz