PAINT-IPDMA

Een meta-analyse op basis van individuele deelnemersgegevens (individual participant data meta-analysis – IPDMA) is een specifiek type meta-analyse, waarbij de oorspronkelijke gegevens voor elke deelnemer aan een studie op systematische wijze worden verzameld, gecontroleerd en opnieuw geanalyseerd. De IPDMA is ook beschreven als de gouden standaard van systematische reviews omdat het de volledigheid en kwaliteit van gegevens en de breedte en flexibiliteit van de analyse kan verbeteren. Wij willen meer inzicht krijgen in psychosociale interventies voor kinderen en adolescenten met ADHD en ontregelend gedrag.

Wij voeren momenteel systematische reviews uit om te bepalen welke studies relevant zijn om individuele deelnemersgegevens in onze IPDMA op te nemen.

Lees meer over de laatste IPDMA-publicatie en resultaten:

Doel van het onderzoek

Veel goed opgezette studies zijn uitgevoerd om de effectiviteit van psychosociale interventies voor ADHD en disruptief gedrag te onderzoeken. De meeste studies hadden echter niet de mogelijkheid om goed gepowerde moderator analyses uit te voeren. Als alle studies op dit gebied worden gecombineerd, kunnen we kijken naar factoren die de effectiviteit van de behandeling beïnvloeden en kunnen we subgroepen van gezinnen identificeren die beter of slechter reageren op specifieke soorten interventies. Hopelijk zal dit leiden tot grote vooruitgang in de gepersonaliseerde zorg voor kinderen met ADHD en ontregelend gedrag.

Waarom een IPDMA uitvoeren?

Een IPDMA verschilt van een meta-analyse op basis van geaggregeerde gegevens doordat gebruik wordt gemaakt van de oorspronkelijke gegevens van de deelnemers in plaats van de resultaten die in onderzoeksartikelen zijn beschreven. Met deze methode is het mogelijk te kijken of een behandeling effectief is. Individuele deelnemersgegevens hebben verschillende voordelen ten opzichte van geaggregeerde gegevensmeta-analyses.

Ten eerste kunnen statistische methoden tussen onderzoeken worden gestandaardiseerd, waardoor ruis tussen onderzoeken wordt verminderd.

Ten tweede kunnen moderatoren van behandelingseffecten en effecten in subgroepen op een veel betrouwbaardere manier worden onderzocht dan in individuele studies (vanwege de grotere steekproefgrootte) of geaggregeerde data meta-analyse (vanwege de grotere power vergeleken met meta-regressie).

Ten derde kunnen met IPDMA ontbrekende gegevens in alle trials op dezelfde manier worden behandeld. Belangrijk is dat IPDMA een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een gepersonaliseerde behandeling voor ADHD en storend gedrag.

Wat vragen wij van de deelnemers ?

Zodra we alle in aanmerking komende studies hebben geïdentificeerd, zullen we contact opnemen met de corresponderende auteurs om hen te vragen deel te nemen aan de IPDMA. De hoofdonderzoekers van de in aanmerking komende onderzoeken zal worden gevraagd om ruwe, anonieme gegevens van alle geïncludeerde deelnemers, van alle in aanmerking komende condities (d.w.z. interventie- en controlecondities) en alle beoordelingspunten op te sturen. Alleen de overdracht van individuele proefgegevens is nodig voor deelname aan de IPDMA.

Toekomst plannen

We zijn van plan om een grote databank van individuele deelnemers aan te leggen die een wereldwijd spectrum aan opvoedingsinterventiestudies omvat (die nog niet in onze huidige IPDMA’s zijn opgenomen) over de brede groep van verwezen kinderen met externaliserende gedragsproblemen, met inbegrip van zowel kinderen met als zonder een diagnose ADHD, ODD, of CD. In het bijzonder zullen we alle soorten interventies opnemen die hun inspanningen richten op ouders als de belangrijkste spelers van verandering in het gedrag van kinderen. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de differentiële effectiviteit van opvoedingsinterventies en om de optimale programma-inhoud voor individuele kinderen met externaliserende problemen te identificeren.

Vragen en contact

Indien u vragen heeft, voelt u zich vrij om contact op te nemen met a.groenman@accare.nl of c.psyllou@accare.nl

De Onderzoekers

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Annabeth Groenman
Accare Child Study Center

Dr. Patty Leijten
Accare Child Study Center

Dr. Marjolein Luman
Accare Child Study Center

Constantina Psyllou
Accare Child Study Center

Prof. dr. Saskia van der Oord

KU Leuven

Recente publicaties

Stakeholder-panel: leerkrachten gezocht

mei 9th, 2024|0 Comments

🔍🧠 PAINT Stakeholder-panel: leerkrachten gezocht! 🌟 Onder het motto “onderzoek met en niet over de doelgroep” brengen we ouders, leerkrachten, jongeren en professionals samen om te praten over ons onderzoek. 💡 Binnen PAINT doen we onderzoek [...]

Webinar: ADHD bij pubers

maart 4th, 2024|0 Comments

ADHD en adolescenten: Grote veranderingen zoals de overgang van de basisschool naar de middelbare school kunnen lastig zijn voor kinderen met ADHD. Bij meisjes met ADHD kunnen hormonen een rol spelen bij hoeveel last ze [...]

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-Move

Het doel van PAINT-move is onderzoeken of het kinderen met ADHD helpt om te bewegen in de klas tijdens het werken. Hiervoor gebruiken de kinderen zes weken een fietsje onder hun tafel.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GZ, PAINT-Pc en PAINT-Wijkteam de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht