Effectiveness of specific techniques in behavioral teacher training for childhood ADHD: A randomized controlled microtrial(2021) Anouck I. Staff, MSc, Barbara J. van den Hoofdakker, PhD, Saskia van der Oord PhD, Rianne Hornstra, MSc, Pieter J. Hoekstra, MD PhD, Jos W. R. Twisk, PhD, Jaap Oosterlaan, PhD, & Marjolein Luman, PhD.
Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. doi: https://doi.org/10.1080/15374416.2020.1846542


In dit artikel wordt onderzocht welke technieken in leerkrachttrainingen voor ADHD het beste werken, en voor wie (welke kind, leerkracht, klas) welke technieken het beste werken. Een deel van de leerkrachten kreeg een korte training waarin zij technieken gericht op het bieden van structuur kregen aangeleerd, een ander deel van de leerkrachten kreeg een korte training gericht op het anders reageren op gedrag (belonen, negeren). Een derde groep leerkrachten kreeg niet direct een training (de controlegroep). Zowel de training gericht op het bieden van structuur als het anders reageren op gedrag bleken zeer effectief in het verminderen van door de leerkracht geselecteerd probleemgedrag van het kind, wanneer vergeleken met de controlegroep. Effecten hielden stand tot drie maanden later en de korte, individuele training met één van beide technieken bleek even effectief als bestaande volledige (langere) programma’s. Leeftijd van het kind en klassengrootte bleken een rol te spelen bij de effectiviteit van de technieken: voor jongere kinderen bleek anders reageren op gedrag effectiever, terwijl voor oudere kinderen structuur bieden effectiever is. Voor klassengrootte werd gevonden dat structuur bieden minder goed werkt naarmate er meer kinderen in een klas zitten, voor anders reageren op gedrag werd dit effect niet gevonden.