Saskia van der Oord, Barbara van den Hoofdakker en Marjolein Luman geven lezingen tijdens een symposium op APSARD 2021. Het symposium gaat over psychosociale interventies bij ADHD. Een korte samenvatting is hieronder te lezen.

Gedragsinterventies voor jongeren met aandachtstekortstoornis/hyperactiviteitstoornis (ADHD) verbeteren effectief het ouderschap en verminderen de problemen van kinderen, hoewel er nog ruimte is voor verbetering omdat de effectgroottes matig zijn. Bovendien is het grotendeels onbekend welke elementen werken binnen deze gedragsinterventies, en voor welke gezinnen deze interventies meer of minder effectief zijn. Kennis hierover is belangrijk om de effectiviteit te verbeteren, om behandelingen op maat te maken en aan te bieden aan specifieke groepen en om de ontwikkeling van nieuwe behandelingen te sturen.

Dit symposium met onderzoek van het Europese PAINT (Psychosocial ADHD Interventions) consortium richt zich op inspanningen om te verduidelijken wat werkt voor wie in gedragsmatige behandeling van kinderen met ADHD, en hoe behandelingen kunnen worden afgestemd op specifieke subgroepen. Het symposium omvat studies die gebruik maken van verschillende methoden om deze vragen te beantwoorden, waaronder micro-trials waarin verschillende elementen van gedragsmatige ouder- en leerkrachttraining worden vergeleken op dagelijks beoordeeld probleemgedrag, meta-regressie analyses waarin wordt onderzocht welke elementen van gedragsmatige ouder- en leerkrachttraining gerelateerd zijn aan kind- en opvoedingsuitkomsten, en een individuele deelnemer data analyse (IPDMA). In deze IPDMA (een wereldwijd samenwerkings- en data-uitwisselingsproject) wordt onder 21 datasets, met 2233 deelnemers, onderzocht welke factoren gedragsbehandelingsuitkomsten matigen. Dit symposium geeft clinici en onderzoekers duidelijke aanwijzingen over welke elementen van gedragsmatige ouder- en leerkrachttraining samenhangen met effectiviteit, en voor wie gedragsmatige interventies meer of minder effectief zijn.