De PAINT-P training is een kortdurende oudertraining voor ouders van kinderen met (kenmerken van) ADHD en gedragsproblemen. In deze training leren ouders in 3 sessies hoe ze gedragsproblemen bij hun kind kunnen voorkomen en hoe ze kunnen reageren op gedrag van hun kinderen.

Onze pilotstudie (PAINT-PC) liet zien dat:

  • Ouders en behandelaren zeer tevreden waren
  • Het gedrag van het kind waar de ouder mee aan de slag was gegaan verbeterde

Het hele artikel vind je hier: PsyArXiv Preprints | Brief Behavioural Parent Training for Children with Impairing ADHD Characteristics: a Pilot Study (osf.io)

Maar hier stoppen we niet. Door deze resultaten willen we meer onderzoek doen. We onderzoeken de effectiviteit van PAINT-P 0p dit moment in drie trials in verschillende settings: in de GGZ (PAINT-GGZ), bij de POH (PAINT-POH), en in wijkteam (PAINT-Wijkteam).