In de algemene bevolking lijkt externaliserend gedrag samen te hangen met onzekere gehechtheid en gebrek aan vertrouwen in steun van de verzorger. Sommige studies in ADHD populaties hebben aangetoond dat kinderen met ADHD meer kans hebben om onzeker gehecht te zijn. Het is echter minder bekend of gehechtheid meer samenhangt met comorbide ODD en CD symptomen of met de kernsymptomen van ADHD.

In het artikel “Self-reported attachment styles in children with and without attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)”  onderzocht Rianne Hornstra  de expliciete verwachtingen over vermijdende en angstige gehechtheid en vertrouwen in zowel moeder als vader bij kinderen (8-12 jaar) met ADHD, in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen.

Voor het volledige artikel zie hier: https://doi.org/10.1007/s00787-019-01288-7