Wat is PAINT

PAINT staat voor Psychosociale ADHD en gedragsproblemen Interventies en en is de overkoepelende naam voor de studies die het PAINT consortium sinds 2017 uitvoert. Het doel van het PAINT consortium is de zorg voor kinderen met gedragsproblemen (waaronder ADHD) te verbeteren.

We werken als consortium samen met praktijkinstellingen, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, oudervereniging Balans, onderzoeksinstellingen en kennisnetwerken. In de verschillende projecten participeren leerkrachten en zorgprofessionals uit het onderwijs, ouders, behandelaren van GGZ-instellingen, medewerkers van gemeentes, wijkteams, Centra voor Jeugd en Gezin en praktijkondersteuners van de huisarts. De PAINT ouderadviesraad adviseert ons vanuit ervaringsdeskundig perspectief.

Wat onderzoeken we in de PAINT studies?

1. Hoe ziet de zorg in Nederland er op dit moment uit voor kinderen met gedragsproblemen? Wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve interventies? Worden richtlijnen gevolgd? En welke factoren beïnvloeden de keuzes die in de zorg gemaakt worden?

2. Zijn kortdurende gedragstherapeutische trainingen voor leerkrachten en ouders effectief wanneer deze op school, door de praktijkondersteuner of door hulpverleners in de GGZ worden gegeven?

3. Zorg op maat: voor wie werkt welke interventie het best? Zijn er groepen van kinderen of ouders bij wie bepaalde (combinaties van) interventies beter of juist minder goed werken? Wat maakt trainingen voor ouders en leerkrachten effectief?

4. Kosteneffectiviteit: hoe is de balans tussen de effectiviteit en de kosten van interventies?

PAINT projecten

PAINT-Parent

Informatie over de oudertraining in de GGZ, bij de POH en wijkteams

PAINT-Teacher

Informatie over de leerkrachttraining

PAINT-IPDMA

Informatie over de individual participant data meta-analyse

PAINT-MOVE

Informatie over het onderzoek naar bewegen in de klas

PAINT-C

Informatie over het onderzoek naar huidige zorg bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen

PLOS

Informatie over het planningsprogramma Plannen op school

Onderzoek om de zorg van kinderen met aDHD en druk gedrag te verbeteren

“Heel vriendelijk en behulpzaam, wij zagen echt verschillen na de oudertraining!”

Pim, Ouder

“De nieuwe handvatten hebben mij geholpen.”

Anna, Leerkracht

“Eindelijk iets wat ik direct kan toepassen en wat effect heeft op de leerling”

Julia, Leerkracht

“PAINT heeft mijn ogen geopend – revolutionair”

Seliha, Your Content Goes Here