Wat is PAINT?

PAINT (Psychosociale ADHD Interventies) is de overkoepelende naam voor de onderzoeken die worden uitgevoerd binnen het Consortium “ADHD en druk gedrag”. In dit consortium, gesubsidieerd door ZonMw, werkt een groot aantal Nederlandse praktijkinstellingen, onderzoeksinstellingen en kennisnetwerken samen, met als doel de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag te verbeteren. In de verschillende onderzoeksprojecten participeren leerkrachten/docenten en zorgprofessionals in het onderwijs, ouders, behandelaren van GGZ-instellingen, en medewerkers van gemeentes, wijkteams en centra voor Jeugd en Gezin. Veel leden van het consortium zijn eveneens actief in de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, een belangrijk platform voor kennisverspreiding.

Wat onderzoeken we in de PAINT studies?

In verschillende deelprojecten we onderzoek naar de volgende thema’s en vragen:

1)         De huidige praktijk van zorg en onderwijs voor kinderen met ADHD en druk gedrag: hoe ziet de zorg in Nederland er op dit moment uit? Wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve interventies? Worden richtlijnen gevolgd? En welke factoren beïnvloeden de keuzes die in de zorg gemaakt worden?

2)         Elementen van bewezen effectieve interventies: welke onderdelen van effectieve trainingen voor leerkrachten en ouders zijn effectief? En zijn bepaalde onderdelen of werkwijzen misschien effectiever dan andere?

3)         Zorg op maat: voor wie werkt welke interventie het best? Zijn er subgroepen van kinderen of ouders bij wie bepaalde interventies beter of juist minder goed werken?

4)         Kosteneffectiviteit: hoe is de balans tussen de effectiviteit en de kosten van interventies?

Rianne Hornstra

Rianne Hornstra is promovendus bij Accare Groningen UC en de KU Leuven. Ze heeft psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek naar de effectiviteit van elementen van oudertraining voor ADHD. In haar vrije tijd is ze het liefst aan het sporten of leest ze een goed boek.

Anouck Staff

Anouck Staff is PhD student bij de sectie Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij richt zich op de werkzame elementen in leerkrachttrainingen voor de omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag. Voordat Anouck aan dit onderzoek begon heeft zij als psycholoog gewerkt. In haar vrije tijd houdt Anouck van hockeyen, skiën, uiteten gaan en reizen.

Lisa Wessels

Lisa Wessels is in 2015 afgestudeerd als orthopedagoog. Sinds 2016 is ze werkzaam als promovendus op het PAINT-cau project van het consortium ADHD en druk gedrag. Lisa is erg enthousiast over het project, want ze vindt het belangrijk dat iedereen die daar behoefte aan heeft passende zorg ontvangt.  Lisa houdt er in haar vrije tijd van om gitaar spelen, zingen, handballen en te reizen.

Barbara van den Hoofdakker

Projectleider

Annabeth Groenman

Annabeth Groenman is postdoctoraal onderzoeker bij Accare Groningen UC. Haar specifieke interesse gaat uit naar de lange termijn ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen, en de factoren die dit kunnen beïnvloeden. Op dit moment werkt zij aan een IPD meta-analyse en werkt zij mee aan kosteneffectiviteit studies. In haar vrije tijd houdt zij van klimmen, koken, en naar concerten gaan.

Marjolein Luman

Marjolein Luman is universitair hoofddocent klinische neuropsychologie bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij focust zich op de etiologie en behandeling van ADHD en gedragsstoornissen. Marjolein is specifiek geïnteresseerd in cognitieve en emotionele functies in relatie tot schoolprestaties en leren. Marjolein brengt graag tijd door met haar gezinnetje, (wind)surfen en koken.

Saskia van der Oord

Saskia van der Oord is universitair hoofddocent bij de KU Leuven (Klinische Psychologie) en de UVA (Ontwikkelingspsychologie). Daarnaast werkt zij in de klinische praktijk als gedragstherapeut. Haar onderzoek focust zich voornamelijk op de mechanismen van ADHD en behandeleffectiviteit bij kinderen met ADHD. Haar vrije tijd brengt ze graag door met haar gezin, werkt ze in de tuin of is ze creatief bezig.

Pieter Hoekstra

Pieter Hoekstra is hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie bij de Rijksuniversiteit Groningen en kinder- en jeugdpsychiater bij Accare Groningen UC. Zijn belangstelling gaat uit naar ADHD, gedragsstoornissen en ticstoornissen. Het gaat hierbij zowel om onderzoek naar nieuwe behandelingen als naar de oorzaak. Naast het onderzoek houdt Pieter van tochten op de racefiets, reizen en films.

Menno Reijneveld

Menno Reijneveld is hoogleraar Sociale geneeskunde en hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMC Groningen. Zijn onderzoek richt zich op preventie en participatie, veelal bij kinderen en jongeren. Dat onderzoek gebeurt meestal in samenwerking met praktijkprofessionals, bijvoorbeeld in de jeugdgezondheidszorg en op scholen, veel binnen de noordelijke werkplaats C4Youth.

Bianca Boyer

Bianca Boyer is post-doc onderzoeker en docent klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij onderwijs geeft en onderzoek doet naar behandeling van ADHD en ASS. Daarnaast werkt zij in de praktijk als cognitief gedragstherapeut met kinderen en jeugdigen. In haar vrije tijd is zij het liefst bij haar familie en vrienden en gaat ze graag naar de film of lekker uit eten.