The validity of Teacher Rating Scales for the Assessment of ADHD Symptoms in the Classroom: A Systematic Review and Meta-Analysis (2020). Anouck I. Staff, MSc, Jaap Oosterlaan, PhD, Saskia van der Oord, PhD, Pieter J. Hoekstra, MD PhD, Karen Vertessen, MD MSc, Ralph de Vries, MSc, Barbara J. van den Hoofdakker, PhD, & Marjolein Luman, PhD. Journal of Attention Disorders. doi:10.1177/1087054720916839.

In dit overzichtspaper wordt de validiteit van leerkrachtvragenlijsten voor het meten van ADHD symptomen ten opzichte van klinische interviews en klassenobservatie-instrumenten die ADHD meten, onderzocht. Resultaten van 22 studies die ieder ADHD symptomen hebben gemeten met een leerkrachtvragenlijst en een klinisch interview of klassenobservatie werden met elkaar vergeleken. Leerkrachtvragenlijsten blijken een valide instrument om ADHD symptomen in de klas te meten wanneer resultaten vergeleken werden met een klinisch interview. Scores op leerkrachtvragenlijsten en klassenobservaties hangen slechts gedeeltelijk samen, dit geldt met name voor symptomen van aandachttekort. Dit suggereert dat klassenobservaties unieke informatie kunnen toevoegen aan leerkrachtvragenlijsten.