PAINT-IPDMA

Status: inclusie van IPDMA I is afgerond; search van IPDMA II loopt

Een meta-analyse van individuele deelnemersgegevens (IPDMA) is een specifiek type meta-analyse, waarbij de oorspronkelijke gegevens van elke deelnemer aan een studie op systematische wijze worden verzameld, gecontroleerd en opnieuw geanalyseerd. De IPDMA is ook beschreven als de gouden standaard van systematische reviews, omdat het de volledigheid en kwaliteit van de gegevens en de breedte en flexibiliteit van de analyse kan verbeteren.

Momenteel voeren wij systematische reviews uit om na te gaan welke studies relevant zijn om individuele deelnemersgegevens in onze IPDMA op te nemen. Wij streven ernaar meer inzicht te krijgen in psychosociale interventies voor kinderen en adolescenten met ADHD en storend gedrag.

Ons doel

Er zijn veel goed opgezette studies verricht naar de effectiviteit van psychosociale interventies voor ADHD en storend gedrag. De meeste studies hadden echter niet de mogelijkheid om goed onderbouwde moderatoranalyses uit te voeren. Als alle studies op dit gebied worden gecombineerd, kunnen we kijken naar factoren die de effectiviteit van de behandeling beïnvloeden en subgroepen van gezinnen identificeren die beter of slechter reageren op specifieke soorten interventies. Hopelijk zal dit leiden tot grote vooruitgang in de gepersonaliseerde zorg voor kinderen met ADHD en storend gedrag.

Waarom een IPDMA uitvoeren?

Een IPDMA verschilt van een geaggregeerde datameta-analyse doordat de oorspronkelijke deelnemersgegevens worden gebruikt in plaats van de in onderzoeksartikelen beschreven resultaten. Met deze methode kan gekeken worden of een behandeling effectief is. Individuele deelnemersgegevens hebben verschillende voordelen ten opzichte van geaggregeerde datameta-analyses. Ten eerste kunnen statistische methoden worden gestandaardiseerd tussen studies, waardoor ruis tussen studies wordt verminderd. Ten tweede kunnen moderatoren van behandelingseffecten en effecten in subgroepen op een veel betrouwbaardere manier worden onderzocht dan in individuele studies (vanwege de grotere steekproefomvang) of geaggregeerde data meta-analyse (vanwege de grotere power ten opzichte van meta-

Wat levert deelname op?

Hoofdonderzoekers die deelnemen aan onze IPDMA krijgen een plaats in onze samenwerkingsgroep, en zij kunnen toegang krijgen tot de volledige database na voltooiing van de oorspronkelijke plannen. Wij zijn van mening dat grootschalige samenwerkingsverbanden zoals de Paint-IPDMA samenwerking van groot belang zijn voor het ontrafelen van behandelingseffecten.

Wat vragen we van deelnemers?

Zodra wij alle in aanmerking komende studies hebben geïdentificeerd, zullen wij contact opnemen met de corresponderende auteurs om hun deelname aan de IPDMA te vragen. De hoofdonderzoekers van in aanmerking komende studies zal worden verzocht ruwe, anonieme gegevens van alle geïncludeerde deelnemers, van alle in aanmerking komende omstandigheden (d.w.z. interventie- en controleomstandigheden) en alle beoordelingspunten op te sturen. Alleen de overdracht van individuele proefgegevens is noodzakelijk voor deelname aan de IPDMA.

Contact en vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met a.groenman@accare.nl of c. psyllou@accare.nl.

De onderzoekers:

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Annabeth Groenman
Accare Child Study Center

Dr. Patty leijten
Universiteit van Amsterdam

Dr. Marjolein Luman
Vrije Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Saskia van der Oord
Ku Leuven

Constantina Psyllou
Accare Child Study Center

Recente publicaties en nieuws

Job alert: Postdoc functie binnen PAINT-IPDMA

We zijn op zoek naar een postdoc voor ons door ZonMw: Jeugd gefinancierde IPDMA project naar oudertraining bij kinderen met gedragsproblemen. Wij gaan in dit project kijken wat er werkt voor wie in oudertraining. Er zijn nog [...]

Nieuwe Subsidie – nieuwe projecten

✨ 2023 eindigt positief voor ons PAINT consortium! 💡 Vorige week hoorden we dat we van ZonMw: Jeugd een mooie subsidie ontvangen voor ons onderzoek naar oudertraining bij kinderen met gedragsproblemen. We gaan twee dingen [...]

PAINT nieuwsbrief 2023

Benieuwd wat er allemaal is gebeurd tijdens 2023? Welk onderzoek is afgerond en welk onderzoek is er gestart? Lees het in de nieuwsbrief PAINT_Nieuwsbrief_2023

Andere projecten

Paint-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht