Informatie voor leerkrachten

In elke klas zitten wel één of meerdere leerlingen die druk en ongeconcentreerd laten zien. Zeker sinds de invoering van het passend onderwijs hebben leerkrachten vaker te maken met diverse leerlingen in één klas. Om druk en ongeconcentreerd gedrag vroegtijdig en gericht aan te kunnen pakken in de klas, is het belangrijk om te weten welke technieken de leerkracht het beste toe kan passen en voor welke individuele leerling. We hebben daarom een kortdurende, individuele training (een ‘stoomcursus’) ontwikkeld waarin leerkrachten technieken aangeleerd krijgen voor de omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag (waaronder mogelijk ook opstandig of niet-sociaal gedrag) van een specifieke leerling. Na deze training gaan leerkrachten gedurende 4 weken werken aan het drukke en ongeconcentreerde gedrag van één of meerdere leerlingen. Met een wetenschappelijk onderzoek willen we onderzoeken welke technieken we op welk moment het beste in kunnen zetten.

Het onderzoek is gericht op leerkrachten uit groep 3 tot en met 8 van het regulier onderwijs die te maken hebben met leerlingen die opvallend druk en/of ongeconcentreerd gedrag laten zien, al dan niet met een diagnose ADHD. Na een screening en een voormeting zullen leerkrachten gedurende vier weken specifieke technieken leren toepassen. Deze worden aangeleerd in een eenmalige training (van 2.5 uur) bij de leerkracht op school, aangevuld met een telefonische afspraak (1 uur). Gedurende het onderzoek vullen leerkrachten op vier momenten een aantal vragenlijsten in en registreren ze drie keer een week lang dagelijks (kort) enkele gedragingen van het kind. Ook wordt er twee keer een video-opname gemaakt in de klas waarmee het gedrag van het kind (anoniem) gecodeerd wordt. Deelname aan het onderzoek is niet mogelijk als kinderen in de afgelopen maand een behandeling hebben gekregen voor ADHD of gedragsproblemen (bijvoorbeeld medicatie).

Deelnemen? Klik hier!