Informatie voor ouders

Om druk en ongeconcentreerd gedrag vroegtijdig aan te kunnen pakken in de klas, is het belangrijk om te weten welke technieken de leerkracht het beste toe kan passen, en voor welke individuele leerling. Wanneer we weten welke technieken we op welk moment moeten inzetten, kan dit bijdragen aan een verbetering in het contact van een leerling met de leerkracht en klasgenoten en een verbetering in schoolprestaties.

Om leerkrachten handvatten te bieden voor de omgang met druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas, hebben wij een kortdurende individuele training, een ‘stoomcursus’, ontwikkeld voor de leerkracht. In deze training helpen we de leerkracht technieken toe te passen zodat kinderen beter kunnen functioneren in de klas. De leerkracht zal de technieken vier weken toepassen in de klas. Voorafgaand en na afloop van de training brengen we het gedrag van uw kind in kaart om het effect van de verschillende technieken op mogelijke veranderingen in het gedrag van uw kind te registreren.