PAINT-T

Binnen Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen (antecedent & consequente technieken) van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie (Paint T trial) de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

Voor kinderen met ADHD of gedragsproblemen kan de schoolomgeving een uitdaging zijn omdat het verwachte gedrag vaak in strijd is met de symptomen die kenmerkend zijn voor bijvoorbeeld ADHD. Veel voorkomende problemen die interfereren met het goed kunnen functioneren op school zijn, onoplettendheid, instructies niet adequaat kunnen opvolgen, taken niet afmaken, stil zijn, moeilijker zelfstandig kunnen werken, interactie met medeleerlingen en leerkrachten (Kos et al., 2006).

Om leerkrachten en kinderen te ondersteunen is Paint-T ontstaan: een kortdurende leerkrachtinterventie gebaseerd op gedragstherapeutische technieken.

Microtrial een onderzoeksresultaten
Meer over het vervolg van Paint-T

Ons doel

Wij, onderzoekers van Accare, de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit van Groningen, hebben een kortdurend programma ontwikkeld dat gericht is op het verminderen van probleemgedrag in de klas. Met het onderzoek van PAINT-T streven wij ernaar de zorg van kinderen met ADHD en gedragsproblemen op school te verbeteren en leerkrachten een haalbaar en effectief programma aan te bieden.

De onderzoekers:

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Marjolein Luman
Vrije Universiteit van Amsterdam

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Universiteit van Amsterdam

Dr. Anouck Staff
Vrije Universiteit van Amsterdam

Elisa Steenweg
Accare Child Study Center

Lees meer over de onderzoekers

Recente publicaties en nieuws

Andere Projecten

Paint-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht