Onderzoek voor kinderen met medicatie

Leerkrachttraining is een effectieve behandeling voor het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen met aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (ADHD). We weten echter nog niet precies welke onderdelen, of combinatie van onderdelen, van leerkrachttraining zorgen voor deze vermindering. Dit willen we graag in een wetenschappelijk onderzoek uitzoeken. In dit onderzoek bieden we leerkrachten een korte training aan waarin ze een aantal technieken leren die ze kunnen gebruiken om het gedrag hun leerling te veranderen. Met de uitkomsten van het onderzoek hopen we in de toekomst (leerkrachten van) kinderen met ADHD beter te kunnen helpen. Aan dit onderzoek kunnen kinderen deelnemen die medicatie gebruiken voor hun ADHD-symptomen. Kinderen mogen zowel op het regulier als speciaal basisonderwijs zitten, in groep 3 tot en met 8.

Graag willen we u vragen om aan ons onderzoek mee te doen. In de informatiebrief voor ouders en de informatiebrief voor leerkrachten vindt u meer informatie. Als u na het lezen nog vragen heeft, kunt u die stellen aan de onderzoeker (Anouck Staff: a.i.staff@vu.nl). U beslist uiteraard zelf of u wel of niet meedoet aan het onderzoek. Uw keuze heeft geen gevolgen voor het vervolg van de behandeling van het kind bij Accare.

Deelnemen? Klik hier!