Wat is PAINT-T?

In elke klas zitten leerlingen die moeite hebben met concentreren of stil zitten. De meeste kinderen hebben hier geen last van. Andere kinderen lopen echter tegen dingen aan, zoals: moeite met hun schoolwerk, minder acceptatie door klasgenoten, en een minder goede band met de leerkracht. Moeite met concentreren of stil zitten, in combinatie met teruglopende schoolprestaties, vormen een belangrijke reden voor zorgen bij de leerkracht over een kind en problemen op school zijn een belangrijke reden voor het zoeken van professionele hulp. Om druk en ongeconcentreerd gedrag vroegtijdig aan te kunnen pakken is het belangrijk om leerkrachtprogramma’s tijdig in te zetten waarbij het essentieel is dat we kennis hebben over welke technieken de leerkracht het beste toe kan passen.

De afgelopen jaren zijn er verschillende leerkrachtprogramma’s ontwikkeld om kinderen met druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas te ondersteunen. Deze programma’s bevatten technieken zoals het bieden van structuur of het geven van feedback, en laten positieve effecten zien op het gedrag van drukke en ongeconcentreerde kinderen. Het is echter nog niet duidelijk of bepaalde technieken beter werken dan andere, en voor welk kind welke techniek het beste werkt. Geen enkel kind met druk en ongeconcentreerd gedrag is hetzelfde. Het kan dus zijn dat bepaalde technieken bij het ene kind goed werken terwijl deze bij een ander kind niet werken. Met dit onderzoek willen we antwoord geven op deze vragen.

Kijk voor meer informatie over dit onderzoek en om je aan te melden ook hier

Voor de verspreiding van de kennis die deze studie oplevert is de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag een belangrijk platform.