Informatie voor therapeuten

Oudertraining is een effectieve en veelvuldig toegepaste behandeling voor het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen met ADHD. Er is echter nog nooit precies bekeken welke onderdelen van oudertraining zorgen voor die verbetering. Ook weten we nog niet welke onderdelen bij welke kinderen en ouders beter of minder goed werken. In dit onderzoek gaan we dit bekijken zodat oudertrainingen kunnen worden verbeterd. Zo kan de behandeling bijvoorbeeld op maat worden gemaakt of worden verkort.

Ouders van kinderen met ADHD en gedragsproblemen krijgen ofwel een training in antecedente technieken (structureren, instructies geven, regels stellen), ofwel een training in consequente technieken (belonen, negeren, andere negatieve consequenties) of tijdelijk geen behandeling (wachttijd van vijf weken). Onze verwachting is dat kinderen met problemen met de executieve functies meer baat zullen hebben bij de antecedente technieken en dat kinderen met motivatieproblemen het meeste hebben aan de consequente technieken.

Wij zijn op zoek naar gedragstherapeuten of GZ-psychologen met minimaal een basiscursus CGT die ervaring hebben met gedragstherapeutische behandelingen aan ouders van kinderen met ADHD en een specialistische training (antecedente of consequente technieken) binnen hun instelling willen geven.

Voordat therapeuten de trainingen gaan geven aan ouders vindt er een startbijeenkomst plaats, onder leiding van Saskia van der Oord en Barbara van den Hoofdakker. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de hand van casussen geoefend met de analyse van het gedrag van het kind en de antecedente en consequente technieken. Ook worden alle praktische zaken rondom het onderzoek besproken.

Beide trainingen richten zich op de ouders en bestaan uit twee sessies van 120 minuten. De ouders en de therapeut starten met een (functie)analyse van het gedrag van het kind, waarna dit gedrag ofwel met antecedente technieken, ofwel met consequente technieken wordt aangepakt.