Informatie voor ouders

Oudertraining is een effectieve en veelvuldig toegepaste behandeling voor het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen met ADHD. Veel kinderen met ADHD hebben gedragsproblemen, zoals driftbuien, ongehoorzaamheid of agressief gedrag. In een oudertraining leren ouders vaardigheden die belangrijk zijn bij de opvoeding van een kind met ADHD. Er is echter nog nooit precies bekeken welke onderdelen van oudertraining zorgen voor die verbetering. Ook is nog niet onderzocht wat bij welke kinderen en ouders beter of minder goed werkt. Om kinderen met ADHD en hun ouders beter te kunnen helpen, willen we dit nu uitzoeken in ons onderzoeksproject.

 

Speciaal voor dit onderzoek hebben we twee korte trainingen ontwikkeld, een soort ‘stoomcursussen’. Deze trainingen bestaan uit twee bijeenkomsten van twee uur en duren beide vier weken. De trainingen worden gegeven door goed geschoolde therapeuten met veel ervaring met kinderen met ADHD. Om precies te kunnen kijken of de trainingen helpen zijn er ook ouders die eerst een paar weken wachten en geen behandeling krijgen. Als ouders meedoen aan het onderzoek wordt vooraf geloot in welke conditie ze meedoen; oudertraining type 1, oudertraining type 2 of de wachttijd.