Informatie voor ouders

Een onderzoek naar voorspellers van behandelkeuzes: het PAINT-cau onderzoek

 

Inleiding

Veel kinderen met druk en dwars gedrag of concentratieproblemen worden behandeld met medicatie, bijvoorbeeld Ritalin. Er bestaan ook veel andere behandelingen, zoals oudertraining en ouderbegeleiding of een training in sociale vaardigheden. We willen graag beter begrijpen waarom voor een specifieke behandeling wordt gekozen. Als hierover meer duidelijkheid komt, kan dit ervoor zorgen dat andere kinderen en ouders in de toekomst goede zorg krijgen.

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen waarom voor bepaalde behandelingen worden gekozen.

Bij wie wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij ouders/opvoeders van kinderen (6 tot en met 11 jaar) die zijn aangemeld met druk gedrag, impulsiviteit, concentratieproblemen of gedragsproblemen. Als dank voor deelname aan het onderzoek krijgen ouders een vergoeding van 25 euro: na invullen van vragenlijst 1 krijgen ouders een VVV-bon ter waarde van 7,50 euro, na vragenlijst 2 weer een VVV-bon van 7,50 euro en na vragenlijst 3 krijgen ouders een VVV-bon van 10 euro.

Wat wordt er van u verwacht?

Als u wilt meedoen aan het onderzoek, krijgen beide ouders/opvoeders een aantal vragenlijsten. Ouders/opvoeders ontvangen de eerste vragenlijst zo snel mogelijk na de aanmelding bij de instelling. Het invullen voor deze vragenlijst duurt ongeveer 75 tot 100 minuten voor iedere ouder. Zes maanden na de eerste vragenlijst volgt een tweede vragenlijst voor beide ouders/opvoeders; het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer een uur. Een jaar na de start van het onderzoek krijgen beide ouders/opvoeders een derde vragenlijst toegestuurd (meting 3). Het invullen van de derde vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. U krijgt de vragenlijsten per e-mail toegestuurd en kunt deze thuis (online) invullen. Als u dat liever wilt, kunt u de vragenlijsten op papier invullen. Ook vragen wij u toestemming te geven voor inzage in het dossier van uw kind. Uit het dossier zullen gegevens over de gekozen behandeling en behandelaar van uw kind worden gehaald.

Wel of niet meedoen aan het onderzoek heeft geen gevolgen voor de behandeling van u en/of uw kind.

 

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Uw gegevens worden volledig anoniem verwerkt, dat betekent dat niemand behalve de onderzoekers kunnen achterhalen wat u op de vragenlijsten heeft ingevuld. De onderzoekers gaan vertrouwelijk met uw informatie om en hebben geheimhoudingsplicht. Ze zullen geen informatie over u aan uw behandelaar verstrekken.