Wat is PAINT-CAU

Er zijn kinderen met druk of dwars gedrag of kinderen die het moeilijk vinden om zich te concentreren. Sommige van deze kinderen hebben hulp nodig. Vaak worden zij behandeld met medicatie, bijvoorbeeld Ritalin. Er bestaan ook veel andere behandelingen, zoals oudertraining en ouderbegeleiding of een training in sociale vaardigheden. We willen graag beter begrijpen waarom ouders, het kind en de behandelaar voor een specifieke behandeling kiezen. Daarom proberen we in dit onderzoek voorspellers van behandelkeuzes bij ADHD te achterhalen. Als hierover meer duidelijkheid komt, kan dit ervoor zorgen dat andere kinderen en ouders in de toekomst goede zorg krijgen.

Dit onderzoek heet het PAINT-cau onderzoek. Dit staat voor ‘Psychosociale ADHD INTerventies – care as usual’. Voorbeelden van psychosociale behandelingen zijn gedragstherapie voor het kind, oudertraining of psycho-educatie, dit is voorlichting over ADHD en de behandeling ervan.

‘Care as usual’ betekent ‘de gebruikelijke zorg’, hiermee bedoelen we de behandeling en begeleiding zoals die er in de dagelijkse praktijk uitzien.

Vanuit het PAINT-cau project zullen we ook in kaart brengen hoe de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag er in de praktijk van alledag uitziet. We zijn vooral benieuwd hoe CJG’s, wijkteams en scholen deze zorg vormgeven. Van gemeentes willen we daarnaast graag weten wat er meespeelt in het inkopen van de zorg en hoe gemeentes denken over ADHD en de behandeling ervan.

Het is belangrijk om de huidige praktijk van zorg in kaart te brengen, omdat het nog onduidelijk is of kinderen met ADHD en hun ouders altijd de beste en meest passende zorg ontvangen. We weten bijvoorbeeld nog niet of de zorg voor ADHD wordt aangeboden zoals de ADHD-richtlijnen dat voorschrijven. Hoe de zorg is vormgegeven, zal in kaart worden gebracht met korte vragenlijsten. De data verzameling van dit deelonderzoek is eind 2017 van start gegaan.

Voor de verspreiding van de kennis die deze studie oplevert is de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag een belangrijk platform.

Informatie voor ouders
Informatie gemeenten, CJG’S en wijkteams
Informatie voor instellingen
Informatie voor scholen