Wat is PAINT-C

Er zijn kinderen met druk of dwars gedrag of kinderen die het moeilijk vinden om zich te concentreren. Sommige van deze kinderen hebben hulp nodig. Vaak worden zij behandeld met medicatie, bijvoorbeeld Ritalin. Er bestaan ook veel andere behandelingen, zoals oudertraining en ouderbegeleiding of een training in sociale vaardigheden. We willen graag beter begrijpen waarom ouders, het kind en de behandelaar voor een specifieke behandeling kiezen. Daarom proberen we in dit onderzoek voorspellers van behandelkeuzes bij ADHD te achterhalen. Als hierover meer duidelijkheid komt, kan dit ervoor zorgen dat andere kinderen en ouders in de toekomst goede zorg krijgen.

Dit onderzoek heet het PAINT-C onderzoek. Dit staat voor ‘Psychosociale ADHD INTerventies – care as usual’. Voorbeelden van psychosociale behandelingen zijn gedragstherapie voor het kind, oudertraining of psycho-educatie, dit is voorlichting over ADHD en de behandeling ervan.

‘Care as usual’ betekent ‘de gebruikelijke zorg’, hiermee bedoelen we de behandeling en begeleiding zoals die er in de dagelijkse praktijk uitzien.

Vanuit het PAINT-C project brengen wij in kaart hoe de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag er in de praktijk van alledag uitziet.

Het is belangrijk om de huidige praktijk van zorg in kaart te brengen, omdat het nog onduidelijk is of kinderen met ADHD en hun ouders altijd de beste en meest passende zorg ontvangen. We weten bijvoorbeeld nog niet of de zorg voor ADHD wordt aangeboden zoals de ADHD-richtlijnen dat voorschrijven. Hoe de zorg is vormgegeven, zal in kaart worden gebracht met korte vragenlijsten. De data verzameling van dit deelonderzoek is eind 2017 van start gegaan.

Voor de verspreiding van de kennis die deze studie oplevert is de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag een belangrijk platform.

PAINT presenteert haar uitkomsten op het VGCT congres

Tycho Dekkers, Rianne Hornstra, Annabeth Groenman en Barbara van de Hoofdakker, presenteren de bevindingen van PAINT op het VGCT congres. Symposium VGCT conferentie, Nederland, november 2019: ‘Wat werkt en voor wie? Hoe kunnen we behandelingen [...]

Welke factoren bepalen welke attitudes en beleid clinici voeren?

Een nieuw manuscript over de PAINT-C studie is gesubmit. Hopelijk kunnen wij hier snel meer over vertellen!   Which factors determine clinicians’ policy and attitudes towards medication and parent training for children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder? [...]