📃 Paper alert! Het protocol paper over een randomized controlled trial (RCT) naar de effectiviteit van een kortdurende oudertraining voor kinderen met gedragsproblemen is nu te lezen!

💡 Kortdurende oudertraining kan mogelijk helpen om de jeugdGGZ toegankelijker te maken, maar hoe goed werkt zo’n korte training in vergelijking tot de reguliere zorg om gedragsproblemen bij kinderen te verminderen?

👪 Oudertraining is de aanbevolen psychosociale behandeling voor kinderen met gedragsproblemen, maar de meeste trainingen zijn erg lang en mede door te weinig gecertificeerde therapeuten en lange wachtlijsten niet erg toegankelijk voor gezinnen.

📃 Daarom hebben we vanuit PAINT Psychosocial ADHD & disruptive behavior Interventions een korte oudertraining ontwikkeld, die we met Balans, vereniging voor ouders onderzoeken in een door ZonMw gefinancierde randomized controlled trial (RCT).

Het protocol van dit onderzoek is nu gepubliceerd in BMC Psychiatry! https://lnkd.in/gcwW6cCX

🌐 De RCT wordt uitgevoerd in samenwerking met Accare Levvel Dokter Bosman UvA minds Kinder- en Studentpraktijk Amsterdam PSYCHOLOGENPRAKTIJK KUIN KOOS Utrecht UMCG Rijksuniversiteit Groningen KU Leuven Universiteit van Amsterdam Vrije Universiteit Amsterdam