Online actualiteitencollege door PAINT-member Patty Leijten (Universiteit van Amsterdam) over kansen en uitdagingen voor online opvoedondersteuning. Dinsdag 19 maart 2024 (16.00 tot 17.00)

Aanmelden: https://lnkd.in/ehG2iqxs