PAINT-T Trial

Status: in voorbereiding

Voor kinderen met gedragsproblemen kan de schoolomgeving een uitdaging zijn omdat het gewenste gedrag juist gedrag betreft waar zij moeite mee hebben. Veel voorkomende problemen die interfereren met het goed kunnen functioneren op school zijn onoplettendheid, instructies niet adequaat kunnen opvolgen, taken niet afmaken, stil zijn, moeilijker zelfstandig kunnen werken en problemen in de interacties met medeleerlingen en leerkrachten.

Leerkrachttraining is een effectieve interventie voor de aanpak van gedragsproblemen in klas, en wordt aanbevolen door verschillende behandelrichtlijnen. In Nederland is op dit moment echter geen effectief bewezen leerkrachttraining voorhanden om in ze zetten binnen het primair basisonderwijs beschikbaar. In het reeds afgesloten onderzoek (PAINT-T microtrial) is onderzocht of de verschillende onderdelen van leerkrachttrainingen effectief zijn. Hieruit bleek dat zowel een korte training in antecedente als consequente technieken effectief is in het laten afnemen van probleemgedrag. In het huidige project onderzoeken we de effectiviteit van een kortdurende leerkrachttraining, waarin we de antecedente en consequente technieken combineren.

Ons doel

Het doel van de PAINT-T leerkracht trial is om de te kijken naar effectiviteit van een kortdurende gedragstherapeutische training voor leerkrachten op de afname van gedragsproblemen bij kinderen, die zijn aangemeld bij de jeugd GGZ of via een samenwerkingsverband primair onderwijs. We streven ernaar leerkrachten en kinderen met gedragsproblemen op school op laagdrempelige wijze te ondersteunen.

Opbouw van het onderzoek

Het onderzoek is momenteel in voorbereiding.

Aan het onderzoek kunnen leerkrachten meedoen van kinderen met gedragsproblemen uit groep 1 tot en met groep 8.
De leerkrachttraining bestaat uit drie bijeenkomsten, die kort (ongeveer één of twee weken) na elkaar plaatsvinden. De leerkrachten van de kinderen worden getraind door goed geschoolde behandelaren met veel ervaring in de ondersteuning van kinderen met gedragsproblemen op school. De kinderen worden willekeurig toegewezen aan één van de volgende condities: (1) de interventie groep waarbij de leerkracht van de kinderen meteen de gedragstherapeutische leerkrachttraining volgt of (2) de wachtlijstgroep waarbij de leerkrachten van de kinderen na een wachttijd van 5 weken eveneens de leerkrachttraining kan volgen. De behandelaren binnen de jeugd GGZ en/of samenwerkingsverbanden zullen worden getraind via een train-de-trainer methode.
De verwachte start van het onderzoek is oktober 2023.

Wat levert deelname op voor de deelnemers?

Leerkrachten kunnen de leerkrachttraining volgen waarin ze verschillende technieken leren om het probleemgedrag van hun leerling te verminderen. Deze technieken kunnen ze in de toekomst dan mogelijk ook inzetten bij andere leerlingen. De training kost in vergelijking met andere leerkrachttrainingen weinig tijd en wordt gegeven door goed geschoolde professionals. De professionals uit de jeugd GGZ en samenwerkingsverbanden die meedoen aan deze studie worden opgeleid om de gedragstherapeutische leerkrachttraining te geven en krijgen tijdens de studie supervisie/intervisie.

Verder leveren deelnemende leerkrachten een bijdrage aan kennis over effectieve interventies voor kinderen met gedragsproblemen. Door het onderzoek leren wij namelijk hoe wij leerkrachttrainingen kunnen verbeteren, doordat we onderzoeken voor welke kinderen en welke leerkrachten de training met name effectief is, wat in de toekomst andere leerkrachten en kinderen kan helpen.

Wat vragen wij van de deelnemers?

We vragen leerkrachten en ouders die meedoen om op vier momenten (vooraf aan de training, één week na de training, drie maanden na de training en aan het eind van het schooljaar) een aantal online vragenlijsten in te vullen. De vragenlijsten helpen ons om veranderingen in het gedrag te kunnen volgen.

Naast de vragenlijsten worden leerkrachten tijdens de vier meetmomenten steeds vier dagen achter elkaar kort (max. twee minuten) gebeld om te vragen welke gedragsproblemen die dag zijn voorgekomen. Door middel van deze dagelijkse telefoontjes kunnen we goed in kaart brengen hoe het met de kinderen gaat en of de helpt.

We gaan uiteraard veilig en vertrouwelijk met de gedeelde informatie om.

Informatie voor leerkrachten en samenwerkingsverbanden

De professionals die meedoen aan deze studie worden voorafgaand getraind om de gedragstherapeutische leerkrachttraining te geven en krijgen tijdens de studie supervisie/intervisie.

Heeft u interesse om mee te denken met het opzetten van het onderzoek? Of wilt u graag meedoen aan het onderzoek?

Neem dan contact op met e.steenweg@accare.nl

De onderzoekers:

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Dr. Marjolein Luman
Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Saskia van der Oord
Ku Leuven

Elisa Steenweg
Accare Child Study Center

Contact en vragen

Indien u vragen heeft, voelt u zich vrij om contact op te nemen met e.steenweg@accare.nl

Recente publicaties en nieuws

Eric Taylor award van ACAMH nominatie

oktober 7th, 2022|0 Comments

Onze collega Barbara van den Hoofdakker is genomineerd voor de prestigieuze #EricTayloraward van #ACAMH, voor wat zij als geen ander kan: het vertalen van onderzoek naar de klinische praktijk! Volgende maand is de uitreiking! Accare Opleidingsinstituut [...]

Eunethydis congres 2022

oktober 4th, 2022|0 Comments

Afgelopen dagen was het PAINT team in Cardiff op het Eunethydis congres. Annabeth Groenman en Marjolein Luman vertelden over de nieuwste resultaten van onze IPD meta-analyse over oudertraining, en Saskia Van der Oord presenteerde een studie naar een nieuwe game om [...]

Andere Projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht