PAINT-Pc (ouder training gecombineerd)

Status: actief (deelname mogelijk tot eind 2022)

Oudertraining is een bewezen effectieve behandeling voor het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen met (kenmerken van) attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Oudertraining is een belangrijk onderdeel van onze reguliere zorg. Door onze oudertrainingen goed te onderzoeken, willen we deze steeds beter maken. De meeste oudertrainingen duren vrij lang (gemiddeld 12 sessies). Om ouders en kinderen met gedragsproblemen en (kenmerken van) ADHD sneller en beter te kunnen helpen, willen we daarom onderzoeken of oudertraining korter kan.

Ons doel

In deze pilotstudie bieden we ouders een korte stoomcursus aan waarin ze een aantal opvoedingstechnieken leren die ze kunnen gebruiken om het gedrag van hun kind te beïnvloeden. Gebaseerd op de ervaringen met de stoomcursus ontwikkeld voor de PAINT microtrial, hebben we een nieuw protocol geschreven voor de kortdurende oudertraining. Deze training zal binnen PAINT-GGZ en PAINT-POH verder op effectiviteit onderzocht worden. Met deze pilotstudie willen we onderzoeken hoe tevreden ouders en behandelaren in de praktijk zijn over het nieuwe protocol. Daarnaast willen we natuurlijk graag weten of het gedrag van de kinderen is veranderd nadat ouders de stoomcursus hebben gevolgd.

Wie kan deelnemen?

Ouders van kinderen met ADHD in de regio Groningen en Veendam

Informatie voor ouders

De pilotstudie wordt uitgevoerd bij Accare Groningen en Veendam. U kunt de kortdurende oudertraining in dit onderzoek dus volgen in Groningen en Veendam als u meedoet aan het onderzoek.

U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Als u niet meedoet, heeft dit geen gevolgen voor de verdere behandeling van uw kind. U krijgt dan de gebruikelijke zorg aangeboden, uw behandelaar kan u uitleggen wat dit inhoudt. Buiten het onderzoek kunt u de kortdurende oudertraining niet volgen.

Als u (misschien) wilt meedoen aan het onderzoek, kunt u dat met uw behandelaar bespreken. U geeft dan bij uw behandelaar aan dat de onderzoekers u mogen bellen. De onderzoekers krijgen vervolgens via de behandelaar de naam en contactgegevens van u en uw kind. De onderzoekers zullen u daarna zo snel mogelijk bellen om verdere uitleg te geven over het onderzoek en uw eventuele vragen te beantwoorden. Als u meedoet aan het onderzoek, geeft u hiervoor schriftelijke toestemming. U hoeft geen reden op te geven als u niet aan het onderzoek mee wilt doen. Als u wel meedoet kunt u op elk moment stoppen. Ook dan hoeft u daarvoor geen reden op te geven.

Opbouw onderzoek

Als u meedoet aan dit onderzoek, krijgt u in alle gevallen direct de nieuwe kortdurende oudertraining aangeboden. Deze training bestaat uit drie bijeenkomsten. De eerste twee bijeenkomsten vinden kort na elkaar plaats en duren ieder twee uur. De derde bijeenkomst volgt een aantal weken na bijeenkomst 2 en duurt één uur. Na afloop van de stoomcursus beoordelen de behandelaren van uw kind samen met u of verdere hulp nodig is.

Wat vragen wij van de deelnemers?

Als u meedoet aan het onderzoek vragen we u driemaal (voorafgaand, tijdens en na de training) een paar vragenlijsten thuis op de computer in te vullen. Dit zijn grotendeels vragenlijsten die ook in de reguliere zorg (dus buiten dit onderzoek) gebruikt worden en deel uitmaken van het dossier van uw kind. Het invullen van de vragenlijsten duurt ongeveer 20 à 30 minuten per keer.

We willen het gedrag van uw kind graag goed volgen. Daarom zullen we geregeld telefonisch contact opnemen om te horen hoe gaat. Een week voordat de training begint, een week na de tweede sessie, een week voorafgaand aan de derde sessie en drie weken na de derde sessie krijgt u gedurende vijf dagen dagelijks een kort telefoontje (ongeveer drie minuten) op een vooraf afgesproken tijdstip. Iemand van het onderzoeksteam zal u bellen om te horen hoe het gedrag van uw kind die dag verlopen is.

We zullen geluidsopnames van de bijeenkomsten maken, deze zijn uitsluitend bedoeld om precies te kunnen controleren wat de therapeut met u besproken heeft. We zullen hiervan dus geen informatie die u over uzelf of uw kind geeft gebruiken.

Wat levert deelname op voor de deelnemers?

Alle ouders die meedoen aan het onderzoek krijgen een kortdurende, geïndividualiseerde oudertraining aangeboden waarin ze verschillende technieken leren om het probleemgedrag van hun kind te verminderen. Deze training kost ouders (veel) minder tijd dan een gewone oudertraining. Bovendien wordt de kortdurende oudertraining gegeven door goed geschoolde behandelaren met veel ervaring met (ouders van) kinderen met gedragsproblemen. Daarnaast helpt meedoen aan dit onderzoek andere ouders en kinderen met gedragsproblemen. Door het onderzoek leren we namelijk hoe we oudertrainingen kunnen verbeteren, wat in de toekomst andere ouders en kinderen kan helpen.

Contact of vragen?

Indien u vragen heeft, voelt u zich vrij om contact op te nemen met Marijn Nijboer, m.nijboer@accare.nl

De onderzoekers:

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Levvel

Prof. dr. Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Marijn Nijboer,
Accare Child Study Center

Recente publicaties en nieuws

Eric Taylor award van ACAMH nominatie

oktober 7th, 2022|0 Comments

Onze collega Barbara van den Hoofdakker is genomineerd voor de prestigieuze #EricTayloraward van #ACAMH, voor wat zij als geen ander kan: het vertalen van onderzoek naar de klinische praktijk! Volgende maand is de uitreiking! Accare Opleidingsinstituut [...]

Andere Projecten

PAINT-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht