PAINT-I

De afgelopen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar psychosociale interventies voor ADHD gedrag. Hieruit blijkt dat mediatietherapie de meest effectieve behandeling is. Hierbij krijgt niet het kind, maar de ouder of de leerkracht technieken aangeleerd, waardoor het gedrag van het kind verbeterd kan worden. Daarnaast is voor jongeren ook gedragstherapie effectief gebleken, waarbij de jongere aan de slag gaat met voor hem of haar relevante thema’s, zoals plannen of sociale vaardigheden.

Het doel van PAINT-I is om wetenschappelijke kennis over effectieve ADHD behandelingen naar de praktijk te brengen (naar ouders, leerkrachten, zorgprofessionals en gemeentes).

Wat is PAINT-I ?

Uit eerder onderzoek van het PAINT consortium is gebleken dat deze behandelingen in de praktijk weinig worden ingezet en dat behandelrichtlijnen in de praktijk vaak niet worden gevolgd (zie PAINT-CAU). Het doel van PAINT-I is om kennis over effectieve behandelingen te verspreiden naar de praktijk, namelijk naar ouders, leerkrachten, zorgprofessionals en beleidsmedewerkers van gemeentes. Op die manier hopen we dat meer gezinnen toegang krijgen tot effectieve ADHD behandelingen in plaats van niet effectieve of niet-bewezen effectieve behandelingen.

Webinars

Programma van de 8 webinars (20-21 uur)

Donderdagavond 15 september: ADHD en medicatie Spreker: Karen Vertessen

Dinsdagavond 27 september: ADHD gedrag op school en leerkrachttraining Spreker: Anouck Staff

Maandagavond 10 oktober: ADHD-gedrag thuis en oudertraining Spreker: Prof. Dr. Barbara van den Hoofdakker

Donderdagavond 3 november: Feiten en fabels over ADHD gedrag Spreker: Dr. Tycho Dekkers

Maandagavond 14 november: Executieve functies en ADHD gedrag Spreker: Dr. Sebastiaan Dovis

Maandagavond 16 januari 2023: ADHD gedrag bij pubers Spreker: Dr. Bianca Boyer

Dinsdagavond 7 februari 2023: Onderbelichte kanten van ADHD: ADD zonder hyperactiviteit en AD(H)D bij meisjes Sprekers: Dr. Annabeth Groenman en Suzanne de Jong

Dinsdagavond 14 maart 2023: Stigma met betrekking tot ADHD gedrag Spreker: Prof. Dr. Saskia van der Oord

De onderzoekers:

Dr. Tycho Dekkers
Accare Child Study Center; Levvel

Barbara van den Hoofdakker
Accare Child Study Center

Suzanne de Jong
Accare Child Study Center

Lees meer over de onderzoekers

Andere projecten

Paint-T

Bij Paint-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie Paint T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en onderzoekt wat voorspellers zijn van behandelkeuzes bij ADHD.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-P

Bij PAINT-P werd de effectiviteit van de onderdelen van oudertraining voor ADHD onderzocht en en wordt in de vervolgstudies Paint-POH, Paint-GZ en Paint-Pc de effectiviteit van een gecombineerde oudertraining in verschillende settings onderzocht

Other projects