PAINT-I

Het doel van PAINT-I is om wetenschappelijke kennis over effectieve ADHD behandelingen naar de praktijk te brengen (naar ouders, leerkrachten, zorgprofessionals en gemeentes).

Wat is PAINT-I ?

De afgelopen jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar psychosociale interventies voor ADHD gedrag. Hieruit blijkt dat mediatietherapie de meest effectieve behandeling is. Hierbij krijgt niet het kind, maar de ouder of de leerkracht technieken aangeleerd, waardoor het gedrag van het kind verbeterd kan worden. Daarnaast is voor jongeren ook gedragstherapie effectief gebleken, waarbij de jongere aan de slag gaat met voor hem of haar relevante thema’s, zoals plannen of sociale vaardigheden.

Uit eerder onderzoek van het PAINT consortium is gebleken dat deze behandelingen in de praktijk weinig worden ingezet en dat behandelrichtlijnen in de praktijk vaak niet worden gevolgd (zie PAINT-CAU). Het doel van PAINT-I is om kennis over effectieve behandelingen te verspreiden naar de praktijk, namelijk naar ouders, leerkrachten, zorgprofessionals en beleidsmedewerkers van gemeentes. Op die manier hopen we dat meer gezinnen toegang krijgen tot effectieve ADHD behandelingen in plaats van niet effectieve of niet-bewezen effectieve behandelingen.