PAINT-P

In PAINT-P werd de effectiviteit van de componenten van oudertraining bij ADHD onderzocht met behulp van een microtrial en de vervolgstudies PAINT-POH, PAINT-GGZ en PAINT-P pilotstudie onderzoeken de effectiviteit van kortdurende oudertraining in verschillende settings.

PAINT-T

Bij PAINT-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie PAINT-T trial de effectiviteit van een kortdurende leerkrachttraining worden onderzocht.

.

PAINT-IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en brengt wetenschappelijke kennis over effectieve behandelingen bij ouders, leerkrachten en zorgprofessionals (PAINT-I).

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

Wat Is PAINT?

PAINT (Psychosociale ADHD en gedragsproblemen Interventies) is de overkoepelende naam voor de studies die uitgevoerd worden binnen een consortium dat onder andere gesubsidieerd worden door ZonMw en PPO. Aan de studies werkt een groot aantal Nederlandse praktijkinstellingen, onderzoeksinstellingen en kennisnetwerken samen, met als doel de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag te verbeteren. In de verschillende onderzoeksprojecten participeren leerkrachten/docenten en zorgprofessionals in het onderwijs, ouders, behandelaren van GGZ-instellingen, medewerkers van gemeentes, wijkteams en centra voor Jeugd en Gezin en praktijkondersteuners van de huisarts (POH’s). Daarnaast laten we ons bij veel van onze projecten adviseren door ervaringsdeskundigen (PAINT ouderadviesraad). Veel leden van het consortium zijn eveneens actief in de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, een belangrijk platform voor kennisverspreiding.

Het doel van PAINT is het verbeteren van de zorg voor kinderen met ADHD en gedragsproblemen.

Wat onderzoeken we in de PAINT studies?

Om de zorg voor kinderen met gedragsproblemen te verbeteren doen we in deelprojecten onderzoek naar verschillende thema’s en vragen, zoals:

1. Hoe ziet de zorg in Nederland er op dit moment uit voor kinderen met gedragsproblemen? Wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve interventies? Worden richtlijnen gevolgd? En welke factoren beïnvloeden de keuzes die in de zorg gemaakt worden?

2. Zijn kortdurende gedragstherapeutische trainingen voor leerkrachten en ouders effectief wanneer deze op school, door de praktijkondersteuner of door hulpverleners in de GGZ worden gegeven?

3. Zorg op maat: voor wie werkt welke interventie het best? Zijn er subgroepen van kinderen of ouders bij wie bepaalde (combinaties van) interventies beter of juist minder goed werken? Hoe kunnen we effectieve interventies beter toegankelijk maken?

4. Kosteneffectiviteit: hoe is de balans tussen de effectiviteit en de kosten van interventies?

5. Wat zijn de werkzame elementen van trainingen voor ouders en leerkrachten?

Laatste nieuws

Eunethydis congres 2022

oktober 4th, 2022|0 Comments

Afgelopen dagen was het PAINT team in Cardiff op het Eunethydis congres. Annabeth Groenman en Marjolein Luman vertelden over de nieuwste resultaten van onze IPD meta-analyse over oudertraining, en Saskia Van der Oord presenteerde een studie naar een nieuwe game om [...]

PAINT-P training

september 22nd, 2022|0 Comments

Afgelopen weken hebben wij een grote groep enthousiaste therapeuten getraind voor onze door ZonMw gesubsidieerde multicenter RCT naar kortdurende oudertraining voor kinderen met gedragsproblemen, die de komende twee jaar zal lopen bij Accare, Levvel, [...]

“Heel vriendelijk en behulpzaam, wij zagen echt verschillen na de oudertraining!”

Pim, Ouder

“De nieuwe handvatten hebben mij geholpen.”

Anna, Leerkracht

“Erg blij mee! Wij en de kinderen konden te allen tijden terecht met onze vragen.”

Julia, Ouder