PAINT-P

In PAINT-P werd de effectiviteit van de componenten van oudertraining bij ADHD onderzocht met behulp van een microtrial en de vervolgstudies PAINT-POH , PAINT-GGZ en PAINT-Pc onderzoeken de effectiviteit van gecombineerde oudertraining in verschillende settings.

PAINT- T

Bij PAINT-T werd door middel van een microtrial de effectiviteit van de onderdelen van leerkrachttraining onderzocht en zal in de vervolgstudie PAINT-T trial de effectiviteit van een gecombineerde leerkrachttraining worden onderzocht.

.

PAINT- IPDMA

Bij PAINT-IPDMA wordt een individual participant data meta-analyse gedaan over psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met ADHD. In de vervolg IPDMA studie worden de psychosociale behandelingen voor kinderen en adolescenten met gedragsproblemen onderzocht.

PAINT-S

Het doel van PAINT-S is de werkzaamheid te onderzoeken van een interventie ter verbetering van de interactie tussen kinderen met ADHD en hun broertjes/zusjes.

PAINT-C

Het PAINT-C onderzoek brengt de zorg voor kinderen met ADHD en/of druk gedrag in Nederland in kaart bij gemeentes, CJG’s/wijkteams en scholen en brengt wetenschappelijke kennis over effectieve behandelingen bij ouders, leerkrachten en zorgprofessionals (PAINT-I).

PLOS

De studie PLOS (Plannen op School) onderzoekt de effectiviteit van een programma om middelbare scholieren met planningsproblemen te ondersteunen. PLOS bestaat uit twee onderdelen PLOS-basis en PLOS-extra.

Wat Is PAINT?

PAINT (Psychosociale ADHD en gedragsproblemen Interventies) is de overkoepelende naam voor de onderzoeken die worden uitgevoerd binnen het Consortium “ADHD en druk gedrag”. In dit consortium, gesubsidieerd door ZonMw, werkt een groot aantal Nederlandse praktijkinstellingen, onderzoeksinstellingen en kennisnetwerken samen, met als doel de zorg voor kinderen met ADHD en druk gedrag te verbeteren. In de verschillende onderzoeksprojecten participeren leerkrachten/docenten en zorgprofessionals in het onderwijs, ouders, behandelaren van GGZ-instellingen, en medewerkers van gemeentes, wijkteams en centra voor Jeugd en Gezin. Veel leden van het consortium zijn eveneens actief in de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag, een belangrijk platform voor kennisverspreiding.

Het doel van PAINT is het verbeteren van de zorg voor kinderen met ADHD en gedragsproblemen.

Wat onderzoeken we in de PAINT studies?

In verschillende deelprojecten doen we onderzoek naar de volgende thema’s en vragen:

1. De huidige praktijk van zorg en onderwijs voor kinderen met ADHD en gedragsproblemen: Hoe ziet de zorg in Nederland er op dit moment uit? Wordt er gebruik gemaakt van bewezen effectieve interventies? Worden richtlijnen gevolgd? En welke factoren beïnvloeden de keuzes die in de zorg gemaakt worden?

2. Antecedente en consequentie technieken van bewezen effectieve interventies zijn allebei effectief voor leerkrachten en ouders. Is de combinatie van allebei nog steeds effectief wanneer deze op school, door de praktijkondersteuner of hulpverleners van uit de GGZ wordt gegeven?

3. Zorg op maat: voor wie werkt welke interventie het best? Zijn er subgroepen van kinderen of ouders bij wie bepaalde (combinaties van) interventies beter of juist minder goed werken?

4. Kosteneffectiviteit: hoe is de balans tussen de effectiviteit en de kosten van interventies?

Laatste nieuws

PAINT-P training

september 22nd, 2022|0 Comments

Afgelopen weken hebben wij een grote groep enthousiaste therapeuten getraind voor onze door ZonMw gesubsidieerde multicenter RCT naar kortdurende oudertraining voor kinderen met gedragsproblemen, die de komende twee jaar zal lopen bij Accare, Levvel, [...]

Gehechtheid bij kinderen met ADHD

juli 18th, 2022|0 Comments

In de algemene bevolking lijkt externaliserend gedrag samen te hangen met onzekere gehechtheid en gebrek aan vertrouwen in steun van de verzorger. Sommige studies in ADHD populaties hebben aangetoond dat kinderen met ADHD meer kans [...]

“Heel vriendelijk en behulpzaam, wij zagen echt verschillen na de oudertraining!”

Pim, Ouder

“De nieuwe handvatten hebben mij geholpen.”

Anna, Leerkracht

“Erg blij mee! Wij en de kinderen konden te allen tijden terecht met onze vragen.”

Julia, Ouder