Staff, A.I., Luman, M., Van der Oord, S., Bergwerff, C.E., Van den Hoofdakker, B.J., & Oosterlaan, J. (2021). Facial emotion recognition impairment predicts social and emotional problems in children with (subthreshold) ADHD. European Child & Adolescent Psychiatry. doi: 10.1007/s00787-020-01709-y.

Kinderen met ADHD symptomen ervaren vaak sociale en emotionele problemen in hun dagelijks leven. In dit paper werd er onderzocht of kinderen met ADHD symptomen problemen ervaren in het herkennen van emoties in gezichtsuitdrukkingen van andere kinderen, en in hoeverre dit gerelateerd is aan de sociale en emotionele problemen die zij ervaren. Kinderen met ADHD symptomen bleken iets minder goed dan normaal ontwikkelende leeftijdsgenoten in het herkennen van emoties in gezichtsuitdrukkingen. Daarnaast bleek dat de mate waarin kinderen met ADHD symptomen moeite hebben met het herkennen van emoties in gezichtsuitdrukkingen, voorspellend is voor de mate waarin zij emotionele problemen en problemen met leeftijdsgenoten ervaren volgens hun ouders en leerkrachten.

Artikel: ADHD hersenstoornis of decontextualisatie

🧠 ADHD wordt vaak beschouwd als een hersenstoornis. Dat wordt dan als een gegeven gezien, terwijl dit neurobiologische narratief verschillende negatieve consequenties kan hebben. 🔊 In deze recente commentary beargumenteer ik dat een al te [...]

Artikel: Maken ouders oudertraining af?

✋ Helft van ouders maakt oudertraining niet af 🧠 Een kwart van de ouders die in aanmerking komen om een oudertraining te volgen in het kader van wetenschappelijk onderzoek, kiest er toch voor om deze [...]

Artikel: protocolpaper PAINT-P GGZ

📃 Paper alert! Het protocol paper over een randomized controlled trial (RCT) naar de effectiviteit van een kortdurende #oudertraining voor kinderen met #gedragsproblemen is nu te lezen! 💡 Kortdurende #oudertraining kan mogelijk helpen om de [...]

Stakeholder-panel: leerkrachten gezocht

🔍🧠 PAINT Stakeholder-panel: leerkrachten gezocht! 🌟 Onder het motto “onderzoek met en niet over de doelgroep” brengen we ouders, leerkrachten, jongeren en professionals samen om te praten over ons onderzoek. 💡 Binnen PAINT doen we onderzoek [...]

Webinar: ADHD bij pubers

ADHD en adolescenten: Grote veranderingen zoals de overgang van de basisschool naar de middelbare school kunnen lastig zijn voor kinderen met ADHD. Bij meisjes met ADHD kunnen hormonen een rol spelen bij hoeveel last ze [...]