Een nieuw manuscript is gesubmit. Hopelijk kunnen wij hier snel meer over vertellen!

Meta-analysis: Which components of parent training work for children with attention-deficit/hyperactivity disorder?

Tycho J. Dekkers, Rianne Hornstra, Saskia van der Oord, Marjolein Luman, Pieter J. Hoekstra, Annabeth P. Groenman, Barbara J. van den Hoofdakker