De covid19 pandemie heeft laten zien wat het belang is van digitaleinterventies. Door gebruik te maken van online opties kunnen we meer families bereiken die anders misschien geen zorg hadden gekregen door gebrek aan tijd, geld of andere obstakels.

Maar zijn online oudertrainingen eigenlijk even effectief als traditionele oudertrainingen in het verminderen van gedragsproblemen bij kinderen?

Een nieuwe studie uit Zweden liet zien dat een online ouder interventie net zo effectief was als een traditionele oudertraining.

Toekomstig onderzoek moet uitwijzen wat de optimale verdeling (blended/face-to-tace/ online) is voor dit soort interventies en voor welke families wat het beste werkt.

Het hele artikel is hier te lezen: https://lnkd.in/etQhiFbC