Een aantal jaar geleden heeft Lisa Wessels samen met het Paint team een belangrijk artikel geschreven over de jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen en de staat van de hulp sinds de transitie.

Nu de decentralisatie van de jeugdzorg een paar jaar oud is, rijst de vraag hoe de hulp aan kinderen met bijvoorbeeld ADHD sindsdien is ingericht. Hoe staan beleidsambtenaren er eigenlijk tegenover? En hoe is het gesteld met hun kennis? Vooral op dat laatste punt is ruimte voor verbetering.

Lees hier meer: https://doi.org/10.1007/s12454-019-0029-6